MKB Deventer, Slim en Schoon Reizen en Witteveen+Bos bieden podium voor mobiliteitsvraagstukken

16 oktober 2023

Mobiliteit is een van de vele belangrijke vraagstukken waar het MKB in de regio Stedendriehoek mee te maken heeft. MKB Deventer, Witteveen+Bos en Slim en Schoon Reizen besloten daarom de handen in een te slaan en mobiliteitstafels te organiseren. Op 7 november staat deelmobiliteit op de agenda, op 6 december fietsstimulering en op 9 januari het mobiliteitsplan. De serie mobiliteitstafels werd echter afgetrapt met het thema Normerende Regeling. 

Bedrijven met meer dan 100 medewerkers in dienst krijgen per 1 januari 2024 te maken met de Normerende Regeling, of het Besluit CO2-reductie Werkgebonden Personenmobiliteit. Dit is een verplichte jaarlijkse rapportage van zakelijke kilometers en woon-werkverkeer.

Het doel is om een besparing van 1,5 megaton CO2 te behalen op het zakelijke en woon-werkverkeer in 2030 ten opzichte van het basisjaar 1990. Tot 2026 worden slechts gegevens verzameld. Vanaf 2026 kunnen er eisen worden gesteld.

Voor de ronde tafel over dit onderwerp meldden zich 40 bedrijven uit de regio aan. Dat toont nog maar eens aan dat er een grote behoefte is aan informatie over deze regeling. Tijdens de sessie verkenden de deelnemers wat de regeling voor hen inhoudt. Conclusie van de bijeenkomst was dat deze regeling een belangrijk startmoment is om opnieuw over mobiliteit en mobiliteitsbeleid na te denken. Het resultaat van de bijeenkomst is dat een groep bedrijven, met ondersteuning van het mobiliteitsteam van de Regio Stedendriehoek, intensiever gaat samenwerken op het gebied van mobiliteit in de regio.

Vervolgsessies

Op 7 november staat deelmobiliteit op de agenda, op 6 december fietsstimulering en op 9 januari het mobiliteitsplan. Geïnteresseerde ondernemers kunnen zich aanmelden via de site van MKB Deventer, onder evenementen: https://www.mkbdeventer.nl/event/.

Neem contact op

  • Arjan Keijzer

    Mobiliteitsregisseur

    06 24 12 88 80