Deelmobiliteit

Deelmobiliteit, waar hebben we het over? Nou, deelmobiliteit is niet veel meer dan het onderling delen van transportmiddelen. Denk aan deelauto’s, maar ook aan deelfietsen of deelscooters. En zo zijn er meer vervoersmiddelen die je met elkaar kan delen.

Schiet je als werkgever iets op met deelmobiliteit? Jazeker! Door het delen van vervoersmiddelen kun je besparen. Denk aan besparing op brandstof, onderhoud, verzekering en natuurlijk op parkeerruimte.

In de Regio Stedendriehoek zijn we bezig met dit onderwerp. Als bedrijf loont het om de ontwikkelingen in de gaten te houden wanneer je je mobiliteitsbeleid onder de loep neemt.

Je kunt je voorstellen dat als we in de Regio meer doen met deelmobiliteit, dit ook bijdraagt aan minder verkeersdruk en een beter milieu. Voor jou als werkgever kun je dit inzetten voor een duurzaam imago. En dat telt weer mee in het aantrekken van talent en het behouden van personeel.

Iets meer achtergrond over dit onderwerp

In het Klimaatakkoord zijn door de Mobiliteitstafel afspraken gemaakt over duurzame mobiliteit. Hierin zijn punten opgenomen over elektrificatie van vervoer, bereikbaarheid, toegankelijkheid, emissiereductie, enzovoort. Naast deze oplossingen is ook deelmobiliteit besproken.

Het idee is dat deelmobiliteit bijdraagt aan het terugdringen van de CO2­-uitstoot. Door het beschikbaar stellen van bijvoorbeeld deelauto’s gaan werknemers minder snel over op het kopen van een eigen auto, waardoor niet alleen het aantal reisbewegingen met de auto vermindert, maar ook het aantal auto’s dat nodig is

Door deelmobiliteit beschikbaar te stellen, bijvoorbeeld in de buurt van treinstations, wordt de beweegradius van consumenten vergroot. Hierdoor worden locaties bereikbaar die anders alleen goed bereikbaar zijn met een (eigen) auto. Regionaal betekent dit dus betere bereikbaarheid en eventueel ook minder druk(te) op de openbare weg.

Denken we een stapje verder, dan kan deelmobiliteit leiden tot een herinrichting van de openbare ruimte. Als er meer gebruik wordt gemaakt van deelauto’s, kan het aantal parkeerplaatsen omlaag waardoor er meer ruimte vrijkomt voor bijvoorbeeld meer groen.

Wil je advies over deelmobiliteit voor je organisatie?

Neem contact op

  • Arjan Keijzer

    Mobiliteitsregisseur

    06 24 12 88 80