Werkgebonden Personenmobiliteit

Pas per 1 juli 2024 rapporteren

Naar verwachting gaat het Besluit Werkgebonden Personenmobiliteit per 1 juli 2024 in en niet zoals eerder gecommuniceerd op 1 januari 2024. Organisaties met 100 of meer medewerkers moeten nu vanaf 1 juli 2024 woon-werk en zakelijke reiskilometers rapporteren. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat adviseert organisaties nadrukkelijk om wel vanaf 1 januari 2024 te starten met het registreren van woon-werk en zakelijke reiskilometers, om deze vervolgens in 2025 te rapporteren. Organisaties die nog niet voorbereid zijn op de rapportageplicht kunnen ervoor kiezen om 1 juli 2024 te starten met registreren.

Alle organisaties met 100 of meer medewerkers ontvangen begin december een brief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Ben jij er klaar voor?

Heb jij meer dan 100 medewerkers in dienst? Bereid je dan goed voor op de Normerende Regeling, of het Besluit CO2-reductie Werkgebonden Personenmobiliteit. Dit is een verplichte jaarlijkse rapportage van zakelijke kilometers en woon-werkverkeer. Vanaf wanneer deze rapportage ingaat? Zie hierboven.

Het doel is om een besparing van 1,5 megaton CO2 te behalen op het zakelijke en woon-werkverkeer in 2030 ten opzichte van het basisjaar 1990. Tot 2026 worden slechts gegevens verzameld. Vanaf 2026 kunnen er eisen worden gesteld.

 

Wat moet je doen?

Bereid je goed voor en zorg dat je systemen uiterlijk 1 juli 2024 klaar zijn om de kilometers te kunnen registreren. Dan gaat het Besluit van start. Lever uiterlijk in 2025 de rapportage aan bij de omgevingsdienst.

 

Hulp bij de voorbereidingen

Arjan Keijzer, mobiliteitsregisseur voor Slim en Schoon Reizen Regio Stedendriehoek, staat klaar om je te ondersteunen bij de voorbereidingen. Neem contact op!

 

Is het besluit op jou van toepassing?

Als je meer dan 100 werknemers in dienst hebt met een dienstverband van tenminste 20 uur per maand wel. Maar niet al je medewerkers tellen mee. Zo mag je inhuurkrachten, vrijwilligers en gedetacheerden die je inhuurt buiten beschouwing laten.

 

Wat moet je aanleveren?

 1. De jaarlijks gemaakte woon-werkkilometers
 2. De jaarlijks gemaakte zakelijke kilometers, onderverdeeld naar vervoersmiddel en brandstof.

 

Het openbaar vervoer wordt niet uitgesplitst naar type (trein, bus, tram, metro). Bij declaraties van ov-reizen wordt alleen gevraagd naar het gedeclareerde bedrag voor door de werknemer gekochte ov-vervoersbewijzen. Dit bedrag wordt door het digitaal formulier omgerekend naar aantal kilometers en CO2-uitstoot.

De peildatum is 1 januari van het jaar waarover wordt gerapporteerd.

 

Hoe lever je de gegevens aan?

Er komt een centraal, digitaal rapportagesysteem, maar het is niet verplicht om dit rapportagesysteem te gebruiken. Je mag ook rapporteren in een zelfgekozen vorm, zolang het maar voldoet aan de eisen.

 

Waar haal je de gegevens vandaan?

Dat kan op verschillende manieren. Meestal zul je als werkgever je informatie uit meerdere bronnen moeten halen. Denk daarbij aan:

 • Kilometerdeclaraties voor woon-werkverkeer
 • Kilometerdeclaraties voor zakelijke ritten
 • Kilometerregistraties van voertuigen die je als bedrijf bezit
 • Je leasemaatschappij
 • Aanbieders van mobiliteitsdiensten (deelmobiliteit en OV)

Mobiliteitsscan

Kun je uit deze kanalen geen (goede) gegevens halen, dan is de mobiliteitsscan een optie. Daarmee achterhaal je de woon-werkafstand van werknemers en hun vervoersmiddel.

 

Voorbereiding is het halve werk

Voor het verkrijgen van gegevens zul je hoogstwaarschijnlijk aanpassingen moeten doorvoeren in de systemen en hulp nodig hebben. Ga dus nu aan de slag en zorg ervoor dat alle systemen uiterlijk op 1 juli 2024 werken. Eerder mag natuurlijk ook. Indien nodig, helpen we je graag.

 

Waar doe je het voor?

De jaarlijkse rapportage dient vier doelen:

 1. Monitoring: Het verzamelen van gegevens over het bereiken van de doelen van deze regeling
 2. Data verzamelen om te kunnen bepalen of in 2026 een norm moet worden vastgesteld.
 3. Terugkoppeling en hulp: het kunnen bieden van suggesties om de CO2-uitstoot te verminderen
 4. Het informeren van omgevingsdiensten over de voortgang en resultaten van de regeling

 

Neem contact op

 • Arjan Keijzer

  Mobiliteitsregisseur

  06 24 12 88 80
 • Verhalen uit ons netwerk

  Bekijk de handreiking van de rijksoverheid

  Meld je aan voor onze nieuwsbrief

  Meld je aan voor onze nieuwsbrief en mis niks van de laatste ontwikkelingen over Slim & Schoon Reizen.