CO2-reductie bij de politie start met duurzame mobiliteit

4 april 2024

Een reductie van 60% CO2-uitstoot. Dat was het ambitieuze doel van de politie. Een mobiliteitsplan moest uitkomst bieden. Om het woon-werkverkeer bij de politie te verduurzamen en daarmee de CO2-uitstoot drastisch te verlagen. Richard van Damme, projectcoördinator Duurzame Mobiliteit onderneemt flinke stappen om het woon-werkverkeer bij de politie te verduurzamen.

Waar begin je?

De locaties van de pilot zijn bewust gekozen; eenheid Amsterdam en eenheid Oost-Nederland staan voor verschillende uitdagingen. Bij de twee eenheden werken in totaal ongeveer 5.000 medewerkers. De politie kent in totaal 850 vestigingen en 67.000 medewerkers die iedere dag van huis naar werk reizen. In het Amsterdamse stedelijke gebied kampt de politie vooral met parkeerdruk. In Oost-Nederland, een veel meer uitgestrekt gebied, is de bereikbaarheid met het OV vooral een probleem. Volgens Richard zijn de uitdagingen per locatie heel verschillend: “we hopen met deze pilot een blauwdruk te maken voor de toekomst.”

Goed geregeld

Reizen met het OV is bij de politie goed geregeld, woon-werkreizen worden 100% vergoed. De politie won in Gelderland afgelopen jaar zelfs een prijs voor fietswerkgever van het jaar! Reizen met het OV en de fiets is dus goed geregeld. Maar verbeteren kan altijd! Richard benadrukt: “De basis is op orde. En toch halen we het doel van 60% minder uitstoot nog niet. Daarom hebben we de mobiliteitsscan geïntroduceerd. Hiermee krijgen we inzicht in hoe onze medewerkers nu reizen.”

Aanpak: de mobiliteitsscan

Terwijl de politie sterk inzet op fietsen en OV, bleek uit de mobiliteitsscan dat een groot deel van de werknemers toch steeds de auto kiest. En dat geldt niet alleen voor Amsterdam en Oost-Nederland. De gemiddelde woon-werkafstand, voor alle werknemers bij de politie in het hele land, ligt tussen de 25 en 30 kilometer. Hoe kan de politie met deze afstanden toch ander vervoer stimuleren? Op basis van de resultaten en in gesprek met projectleiders van de pilotlocaties zijn vijf doelgroepen gemaakt. Dit heeft geresulteerd in vijf actieplannen voor vervoersalternatieven, afgestemd op verschillende behoeften. Hierin is rekening gehouden met werktijden, wensen en mogelijkheden. De pilots variëren van stimuleren van carpooling tot het gebruik van elektrische fietsen en scooters. Het doel van de actieplannen is gelijk: werknemers optimaal ondersteunen bij het maken van duurzame mobiliteitskeuzes.

Resultaten

De mobiliteitsscan geeft veel handvatten voor de toekomst. De politie onderzoekt met de pilot hoe je werknemers stimuleert om voor de meest duurzame reisoptie te kiezen. Het eindrapport wordt aan het eind van deze zomer gepresenteerd. Hierin staan alle bevindingen en aanbevelingen vanuit de pilots. Richard ziet deze resultaten als een blauwdruk voor een succesvolle, landelijke mobiliteitsaanpak!

Interesse? In vier snelle stappen opweg naar een mobiliteitsscan.

Neem contact op

  • Arjan Keijzer

    Mobiliteitsregisseur

    06 24 12 88 80