Anderen over Smart mobility

Janneke Nijsing, consultant Transport bij Ahold Delhaize Transport & Inbound logistics: “Verstandig gebruik van navigatie en informatie apps.”

Houd in het verkeer je aandacht op de weg en niet op je smartphone. Dat is de boodschap van de landelijke publiekscampagne die in september 2017 van start is gegaan. De Regio onderschrijft deze boodschap. In de campagne van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat worden automobilisten en fietsers via onder andere radio- en televisiespots gewezen op de risico’s van het handmatig gebruik van de smartphone in het verkeer.

“De samenwerking tussen publieke en private partijen levert veel op. Winkeldistributie in de binnenstad is complex. Complex in de vorm van regelgeving of door de fysieke verkeersstromen en de beschikbare ruimte. Door data met elkaar te delen, wordt een deel van deze complexiteit weggenomen. Hierbij is het belangrijk dat het delen van data niet beperkt blijft tot de planningen, juist ook de chauffeur is belangrijk. Door het delen van relevante data voor de juiste routeinformatie of de aandachtspunten op de route, kunnen we het transport in de stad efficiënter en veiliger maken en de chauffeur iets ontzorgen.”

Jorn de Vries van Flitsmeister:

“Het is steeds drukker op de weg, we krijgen steeds meer files, de problematiek op de weg wordt steeds urgenter. Wij constateren dat nog altijd te veel automobilisten ongeïnformeerd op weg gaan. Als we toegang hebben tot data van slimme verkeerslichten en andere open data kunnen wij ervoor zorgen dat weggebruikers optimale informatie krijgen via onze app. Omdat wij als Flitsmeister een groot bereik hebben – 1,2 miljoen automobilisten gebruiken onze app – kunnen wij op grote schaal bijdragen aan een verbeterde doorstroming door op individueel niveau gebruikers te adviseren. De gebruiker kan vrijwel ongemerkt data leveren aan verkeerslichten om deze optimaal te laten functioneren. Daarnaast zal de gebruiker proactief via onze app informatie ontvangen die de doorstroming verbeteren. Hierbij kan worden gedacht aan matrixborden en groene golfadviezen. Wanneer de automobilist dit merkt? We maken nu al gebruik van heel veel databronnen. Met de verkeerslichten zitten we momenteel nog in een testfase, maar het is echt heel snel werkelijkheid.”

 

Caspar de Jonge, programmamanager Beter Benutten over slimme mobiliteit in Nederland:

“Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van Smart Mobility volgen elkaar in snel tempo op. In de toekomst wordt mobiliteit stapsgewijs veiliger, makkelijker en individueel naar behoefte geregeld. Het is al druk in alle steden en het wordt in de komende tien tot twintig jaar alleen maar drukker. Er zijn dan ook nieuwe oplossingen nodig en gelukkig steeds meer beschikbaar. Smart Mobility gaat natuurlijk niet alles oplossen maar gaat onze manier van reizen fundamenteel veranderen en dat maakt steden beter bereikbaar, leefbaarder en economisch krachtiger als we ons op tijd gezamenlijk inspannen.”

Wim Vossebelt, CEO / Managing Partner V-tron, Deventer:

“Oost-Nederland is een belangrijke corridor voor het transport over de weg richting het Europese achterland. Jammer genoeg worden deze routes steeds moeilijker berijdbaar en daarmee minder betrouwbaar. Onze ontwikkeling als kennisregio loopt hierdoor gevaar, mobiliteit van burgers is een randvoorwaarde voor een positief vestigingsklimaat. Dit is het moment om groots in te spelen op nieuwe mogelijkheden van modern en intelligent transport (C-ITS). Met alle knowhow en kennis uit de regio, van zowel overheden, kennisinstituten en marktpartijen, kunnen wij ons wapenen en van deze bedreiging een kans maken. Door verkeersmanagement in het voertuig te brengen, komt een hele nieuwe verkeerswereld in beeld. We moeten alleen wel groots durven denken, stoppen met praten en snel tot actie overgaan. Deze shift van weg naar voertuig zal een heel eigen ecosysteem opleveren, met volop kansen voor nieuwe en bestaande bedrijven in de regio. Niet wachten tot morgen, want dan hebben andere regio’s ons ingehaald. Nu, integraal en groots is het motto.”