Greenflow for Trucks

GreenFlow for Trucks is een app die vrachtwagens helpt om sneller en efficiënter over kruispunten te komen. De app kan prioriteit aanvragen bij slimme verkeerslichten, waardoor het groene licht verlengd wordt of eerder gaat branden.

Let op: de toekenning van de prioriteit hangt af van een aantal factoren, waaronder de configuratie van de verkeersregelapplicatie en de beleidskeuzes van de wegbeheerder.

Download de app

Andere auto apps

Gerelateerd nieuws