Route
De fietsroute sluit in Deventer aan op de fietsroute Zutphenseweg en in Zutphen op het lokale fietsnetwerk bij het Twentekanaal.

Bij Zutphen/Lochem gaan we ook routevarianten onderzoeken: door Eefde, langs de nieuwe rondweg N348 of langs Mettrayweg-Quatre-Brasweg.

Proces
Na de zomer van 2018 wordt duidelijk of de aanleg van de snelfietsroute financieel haalbaar is. Driekwart van het bedrag wordt betaald door de provincies Gelderland en Overijssel en het Rijk. Duidelijkheid over hun finaciering duurt langer, mede vanwege de lange kabinetsformatie vorig jaar.

Momenteel wordt het schetsontwerp gemaakt, waarin we onder andere de routevarianten onderzoeken. Ook houden we daarin rekening met de verbreding van de A1, het bedrijventerrein Deventer en hotel Epse.

Bekijk ook de informatie van de twee andere fietsroutes