Route
De fietsroute sluit aan op het lokale fietsnetwerk van Apeldoorn bij de Anklaarseweg en op het lokale netwerk van Epe bij de grens van de bebouwde kom.

Bij voorkeur komt de route te liggen op de bestaande fietsroute over de voormalige spoorlijn tussen Apeldoorn en Epe (het treinbaanpad). Dat adviseert de Cleantech Regio na aanvullende onderzoeken. De colleges van Epe en Apeldoorn nemen dit advies over de route ter kennisgeving aan. Zij willen eerst de financiering van de route verder uitgewerkt zien.

Uitkomsten aanvullende onderzoeken
In de lente en zomer van 2017 is de route via het treinbaanpad aanvullend onderzocht. Deze onderzoeken hebben bijvoorbeeld duidelijk gemaakt dat er bij het treinbaanpad voldoende ruimte is om het bestaande fietspad te verbreden. Waar de route drukke autoroutes kruist (de gebiedsontsluitingswegen), is er ruimte om tunnels aan te leggen die veiligheid en comfort bieden aan de fietsers. Er zijn tunnels mogelijk bij de Anklaarseweg in Apeldoorn, en de Laan van Fasna en Eekterweg in Vaassen.

Bovendien zijn er kansen voor het landschap gesignaleerd. Was er een eeuw geleden nog veel afwisseling in het landschap; in de afgelopen decennia is dat flink verminderd. Met het aanpakken van de fietsroute kan ook de diversiteit in het landschap worden teruggebracht. Denk aan het beter zichtbaar maken van de beekjes die er stromen.

Met een ecologische schouw is de (mogelijke) aanwezigheid van kwetsbare flora en fauna in beeld gebracht. In de landschapsvisie zijn de ecologische belangen al zo veel mogelijk opgenomen. Op voorhand lijken de flora en fauna de realisatie van de fietsroute via het treinbaanpad niet in de weg te staan. Nader onderzoek en vroegtijdig overleg met de provincie Gelderland over de inpassing van de fietsroute en de te nemen ecologische voorzieningen (i.v.m. het Gelders Natuur Netwerk) is belangrijk. Een vleermuisonderzoek moet bijvoorbeeld inzicht gaan geven in de aanwezigheid, locaties en exacte routes van vleermuizen. Voor de delen waar de berm niet breed genoeg is voor ecologisch beheer, moet bekeken worden hoe en waar deze oppervlaktes te compenseren zijn. Ecologie zal bij toekomstige uitwerkingen steeds een integraal onderdeel blijven.

Kijk onderaan deze pagina voor de onderzoeksrapporten en andere aanvullende informatie.

Voor- en tegenstanders
Er zijn voor- en tegenstanders van de route via het voormalige spoortracé. De tegenargumenten zijn onder andere verwoord in een petitie van Houd Wenum Groen, en in een alternatieve onderzoeksrapportage.

Rapport: Snelle Fietsroute Apeldoorn-Epe (Goudappel Coffeng)

Aanvullende informatie