Scholieren, ouderen, forenzen: meer en meer mensen pakken de fiets. Ook de verkoop van e-bikes is explosief gestegen. Meer fietsers – met verschillende snelheden – vraagt om een andere infrastructuur: veiliger, breder en comfortabeler voor iedereen. In de Cleantech Regio gaan we daarom drie veelgebruikte routes verbeteren.

De verbetering van de fietsroutes houdt bijvoorbeeld in:

 • Vaker voorrang en langer een groen verkeerslicht voor fietsers.
 • Bredere fietspaden.
 • Soepelere bochten.
 • Minder obstakels, zoals paaltjes in het fietspad.
 • Prettige schuilruimtes langs de route.

Daarom verbeteren we drie fietsroutes

 • Er zijn meer fietsers dan ooit én er zijn steeds meer (high speed) e-bikes. Meer fietsers met meer snelheidsverschillen, dat vraagt om andere wegen en fietspaden.
 • Met verbeterde fietsroutes is het aantrekkelijker voor mensen om vaker de fiets te pakken, privé én om naar het werk te reizen.
 • Meer fietsers in plaats van auto’s zorgt voor:
  - Minder drukke wegen
  - Veiliger verkeer, bijvoorbeeld minder autoverkeer in wijken met scholen
  - Minder CO2-uitstoot
  - Betere bereikbaarheid en leefbaarheid van dorpen, steden en buitengebied
  - Versterkte regionale economie en werkgelegenheid
  - Versterkte recreatiesector in de regio
  - Verbeterde volksgezondheid

Deze drie fietsroutes willen we verbeteren

Klik op bovenstaande routes voor meer informatie over de betreffende route.

Proces tot nu toe
In 2012 bracht de Cleantech Regio haar Fietsvisie uit. Een van de ambities is de steden beter te verbinden voor het fietsverkeer: de steden onderling én de steden met de omliggende kernen. In 2014 hebben we hiervoor diverse routes verkend en vijf kansrijke routes vastgesteld. Van die vijf zijn er nu drie die we daadwerkelijk gaan verbeteren.