Écht actie ondernemen tegen klimaatverandering en de impact ervan. Vanuit die ambitie ging Achmea aan de slag met een nieuwe visie op mobiliteit. Het bedrijf wil volledig emissieloos, bewust, gezond, veilig én slim reizen. “We willen dat het vervoer van onze circa 14.000 medewerkers aansluit bij onze ambities op het gebied van klimaat en klimaatverandering”, vertelt beleidsadviseur Yvonne van der Veen.

“De maatschappij verandert. Duurzame mobiliteit wordt meer en meer vanzelfsprekend”, vertelt Yvonne. “Onze ambitie is om daar niet alleen maar aan mee te doen. We willen die beweging naar slimme, schone mobiliteit vooral versnellen.” Niet voor niets omarmt de verzekeraar 3 van de Sustainable Development Goals van de VN, waaronder die van ‘Klimaatactie’.  ‘Duurzame mobiliteit’ is daarmee inmiddels één van de strategische speerpunten uit de visie op mobiliteit voor de komende jaren.

Aanpassen leaseregeling

Een eerste stap is het aanpassen van de Achmea brede leaseregeling. In 2025 moet het leasewagenpark voor de helft en in 2030 zelfs volledig CO2-neutraal zijn. “En misschien kan het ook wel sneller. We willen op termijn over naar een wagenpark dat geen CO2 meer uitstoot. Of dat volledig elektrisch, waterstof of toch iets anders is zullen we nog ontdekken. We volgen de ontwikkelingen op dat gebied nauwgezet en passen het beleid aan als dat nodig is.”

Stimuleren elektrisch rijden

“We hebben elektrisch rijden voor al onze leaserijders mogelijk gemaakt en Achmea zet de komende tijd vol in op het stimuleren van elektrisch vervoer. We hebben de bezwaren voor elektrisch rijden in kaart gebracht en spelen daarop in. Zo kunnen medewerkers bijvoorbeeld eerst een elektrische auto uitproberen, waarvoor we samenwerken met de Change My Car-auto van Athlon.”

Die Change My Car-auto kunnen medewerkers ook gebruiken om flexibeler te leasen (door bijvoorbeeld niet nu al een keuze te maken, maar over een (half) jaar als het aanbod elektrische auto’s nog beter is) en om lange levertijden te overbruggen. En om toch met de caravan op vakantie te kunnen, heeft het bedrijf de vakantieauto geïntroduceerd.

Volop aan de slag

Ook is elektrisch rijden in financieel opzicht aantrekkelijker gemaakt. “Medewerkers kunnen natuurlijk al gebruikmaken van de gunstige bijtellingspercentages voor volledig elektrisch rijden, maar we hebben ook het leasebudget opgehoogd voor elektrische auto’s en we financieren de laadpaal thuis als medewerkers een hybride of volledig elektrische auto leasen. We zijn dus echt volop aan de slag om de beweging richting schone mobiliteit aan te jagen.”

Bijdragen aan een toekomstbestendige samenleving

Naast elektrisch rijden stimuleert Achmea ook het gebruik van OV, (elektrische) deelauto’s en (elektrische) fietsen. Daarnaast treft Achmea nog veel meer maatregelen tegen klimaatverandering. Zo zijn er in Apeldoorn al zonnepanelen geplaatst, wordt elders gewerkt aan een aansluiting op aardwarmte en is op het gebouw in Tilburg een ‘groen dak’ aangelegd. Met deze en andere maatregelen wil Achmea bijdragen aan een gezonde, veilige en toekomstbestendige samenleving.