GreenFlow for Trucks is een app die, mits geautoriseerd, prioriteit kan aanvragen bij slimme verkeerslichten op kruispunten (z.g. iVRI's). Deze prioriteit zorgt voor een verlenging van het groene licht of start een groen verkeerslicht eerder. Download de app op Google Play

De toekenning van de prioriteit hangt af van de configuratie van de verkeersregelapplicatie en de beleidskeuzes van de wegbeheerder in de specifieke regio (stad of provincie).

De app toont de status van de verkeerslichten en geeft een snelheidsadvies. Als het snelheidsadvies wordt opgevolgd, heeft het voertuig een aanzienlijke kans om niet te hoeven stoppen voor het rode licht. De tijd tot groen en tijd tot rood wordt ook aan de bestuurder getoond.

De werking van GreenFlow for Trucks kan worden ervaren als de app in de demo-modus is ingesteld.

App gebruiken in het verkeer:
U blijft als bestuurder en gebruiker van de GreenFlow Mobile App te allen tijde volledig verantwoordelijk voor het naleven van de verkeersregels, het zelf waarnemen van de verkeerssituatie, de formele fysieke verkeerstekens, signaalgevers, verkeerslichten of andere aanwijzingen. Dynniq Nederland B.V. zal geen enkele verantwoordelijkheid op zich nemen voor enige schade ontstaan in verband met het gebruik van de GreenFlow Mobile App.