Als werkgever wil je weten wat slim werken en reizen je organisatie oplevert. Terecht. Een opsomming van de voordelen. Het draait hierbij om het reisgedrag van je werknemers, de bereikbaarheid van uw organisatie, kosten, gemak voor én de gezondheid van je medewerkers. Onze inzet daarbij is vertrouwd samenwerken en op zoek gaan naar gezamenlijke quick-wins.

 Kostenbesparingen

 • Lagere reiskosten voor zakelijk of woon-werkverkeer
 • Lagere kosten voor huisvesting
 • Lagere kosten voor parkeervoorzieningen

Bereikbaarheid

 • Uw organisatie is optimaal bereikbaar voor uw werknemers en uw bezoekers
 • Slim omgaan met parkeervoorzieningen

Tijd en productiviteit

 • Medewerkers hebben minder last van tijdverlies door files
 • Betere balans werk en privé voor medewerkers
 • Medewerkers zijn productiever
 • Vitale medewerkers, die plezier hebben in hun werk

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

 • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemerschap
 • Een forse reductie van CO2-footprint
 • Een concrete bijdrage aan de bereikbaarheid van Cleantech Regio

Werkgeverschap

 • Aantrekkelijk als werkgever voor huidige medewerkers en nieuw talent