Maatregelen:

  • Wagenpark omzetten naar elektrisch
  • Fietsstimulering
  • Waterstofmobiliteit