Maatregelen:

  1. Stimuleren fietsgebruik woon-werk verkeer
  2. Actief participeren landelijke pilot emissieloos vervoer
  3. Terugdringen dienstreizen door videoconferencing
  4. Bevorderen gebruik OV