Maatregelen:

  1. KonnecteD neemt actief deel aan het project “Sustainable Mobility” en heeft op 16-01-19 de intentieverklaring ondertekend
  2. Verder verduurzamen van ons (bedrijfs-) wagenpark
  3. Organiseren Fiets naar je werk Dag op 23 mei 2019