Maatregelen:

  1. Evalueren & stimuleren gebruik elektrische dienstvoertuigen
  2. Uitvoeren mobiliteitsenquête onder medewerkers
  3. Uitvoeren mobiliteitsscan onder medewerkers
  4. Organiseren “uitprobeeractie e-bike” met als doel dat meer medewerkers op de fiets naar het werk komen
  5. Organiseren van een lunch & learn