Maatregelen:

 1. Uitvoering geven aan mobiliteitsscan en vervolgens bepalen voor woon - werk verkeer (2019)
 2. Realiseren van minimaal vijf e-laadpunten en het gebruik ervan stimuleren (2019)
 3. Verduurzaming van (onderhouds)voertuigen voor de buitendienst
  • 2017: twee voertuigen (benzine) vervangen door twee voertuigen (aardgas) via eigen installatie
  • 2018: één voertuig (diesel) vervangend oor één voertuig (aardgas)
  • 2019: aanschaf drie nieuwe voertuigen (100% elektrisch via eigen e-laadpunt)
 4. Onderzoek naar duurzame(re) transportmogelijkheden, in samenwerking met papierfabrieken en in relatie tot het mogelijk toekomstige te ontwikkelen Logistiek Centrum (2019)
 5. Onderzoek verduurzaming van werk-werk kilometers & deelauto mogelijkheden (100% elektrisch)