Gea Wijn:

'We geven invulling aan een vitale ambitie: het Deventer Ziekenhuis bereikbaar houden en schone, duurzame mobiliteit.'

Maatregelen:

  1. Wagenpark gefaseerd vervangen door types auto milieuklasse A
  2. Verminderen van medicijnafval
  3. Inzet van fietskoeriers
  4. Medewerkers stimuleren met de fiets of OV naar het werk te komen
  5. Verlaging CO2-uitstoot
  6. Gezonde leefomgeving, circulaire economie
  7. Afname nieuwe mobiliteitsscan (ivm verhuisbewegingen/herindeling buitenposten.
  8. Verkenning en hulp bij pilot inzamelen/retourneren plastic afval.
  9. Logistieke acties.
  10. Ambassadeursworkshop.