Voor meer informatie over de procedure en voorwaarden, kun je hier terecht.

Procedure

 • De regeling Mobiliteitskaart Cleantech Regio wordt medio september 2018 opengesteld;
 • Aanvragen van een mobiliteitskaart worden ingediend bij Oscar Roelofs. Vul het aanmeldformulier in.
 • Toetsing aan de criteria vindt plaats door de projectorganisatie Slim en Schoon Reizen;
 • Mocht twijfel bestaan over het voldoen aan de criteria, wordt een uitspraak van de mobiliteitstafel gevraagd;
 • Berichtgeving over het resultaat geschiedt door de projectorganisatie Slim en Schoon Reizen;
 • Verstrekking van de financiële bijdrage geschiedt door de Wgr Stedendriehoek (onder verantwoordelijkheid van de regiosecretaris);
 • Uitbetaling vindt achteraf plaats ná indienen van een vaststellingsverzoek, inclusief het daarbij behorende vaststellingsformulier en bewijslast;
 • Voor het vaststellingsverzoek wordt gebruik gemaakt van het door Slim en Schoon Reizen ontwikkelde vaststellingsformulier;

Indien nodig is een verklaring de-minimis onderdeel van de aanvraag.

Voorwaarden

 • Per bedrijf wordt maximaal 1 Mobiliteitskaart Cleantech Regio toegekend;
 • De maatregel(en) dient/dienen te zijn uitgevoerd bij het indienen van het vaststellingsformulier;
 • Toekenning van het bedrag geschiedt na het indienen van het volledig ingevulde vaststellingsformulier.
 • Maatregelen dienen in de periode tussen 1 september en 31 december 2018 te worden uitgevoerd en/of geïmplementeerd.
 • Indien een bedrijf 5 beschreven maatregelen heeft uitgevoerd mag zij een vrij in te vullen maatregel aandragen. Deze maatregel draagt bij aan de doelstelling van Slimme en Schone Mobiliteit.
 • De bonusmaatregel wordt beoordeeld door projectorganisatie Slimme en Schone Mobiliteit;
 • Het bedrijf mag voor maximaal 5 beschreven maatregelen + een zelfbedachte maatregel declareren.

Financieel

 • Per maatregel wordt minimaal € 100,- en maximaal € 1000,- uitgekeerd. De hoogte van dit bedrag wordt bepaald op basis van de volgende berekening: aantal FTE werkzaam voor bedrijf /100 * € 1000;
 • Per bedrijf kan maximaal €6000 worden uitgekeerd;
 • Toekenning van de Clean(tech) Mobility Card vindt plaats tot het maximale budget van € 50.000 bereikt is.