Waar het bij de auto’s redelijk eenvoudig is om wegwijs te worden, is het voor laadpalen lastiger om inzichtelijk te krijgen wat haalbaar, noodzakelijk en wenselijk is. Ook hiervoor is het handig om eerst een inventarisatie te doen aan de hand van een aantal vragen.

 • Neem je al groene stroom af?
 • Wil je dat alle medewerkers kunnen laden op de zaak?
 • Wil je dat medewerkers thuis kunnen laden, mits de situatie het toelaat?
  Dit impliceert dat jij als werkgever de kosten daarvoor op je neemt)
 • Wil je dat medewerkers onderweg kunnen laden, bij snelladers?
 • Hoe snel wil je kunnen laden?
 • Wil je op eigen terrein kunnen laden? Is het wenselijk dan gasten ook kunnen laden, betaald of onbetaald?
 • Wil je (ook) in de openbare ruimte kunnen laden?
 • Wat is de capaciteit en het aantal fasen in de meterkast?
 • Betalen medewerkers brandstofkosten nu zelf? En wat zijn die kosten gedurende de looptijd van de auto?
 • Wil je het verbruik kunnen monitoren?
 • Wil je dat de auto’s slim van de stroom op het net gebruik maken?
 • Wil je op termijn aan het net terug kunnen leveren?

Mogelijkheden laadinfrastructuur

Als je deze inventarisatie gedaan hebt, kan je bij een installateur of laadpaalleveranciers de mogelijkheden voor laadinfrastructuur opvragen.

 • Wil je eerst weten of het mogelijk is om de gemeente een gratis openbare laadpaal in de buurt, of bij een medewerker in de buurt te laten plaatsen? Ga dan naar nl. Hier zie je welke gemeenten een gratis openbare laadpaal voor je plaatsen, mits je aan de voorwaarden voldoet.
 • Wil je weten hoe lang het laden duurt? Hier kan je een auto selecteren en lezen welk vermogen laadpaal welke laadsnelheid voor die auto geeft. Er zijn overigens verschillende stekkers voor het laden. Op deze pagina lees je daar meer over.

In Nederland hebben we het laden gestandaardiseerd. Gewone openbare laadpalen hebben een ‘type 2’ aansluiting. Het kan ook zijn dat je een ‘type 1’ stekker hebt. Ook deze werken bij een laadpaal met een type 2 aansluiting. 

Of je kunt snelladen hangt van je auto af. In dat geval heb je daar een aparte aansluiting voor, alhoewel dit ook een type 2 kan zijn. Overleg dus van te voren of snelladen mogelijk is. In de toekomst zal snelladen meer en meer kunnen omdat de capaciteit van accu’s toeneemt. 

Op dit moment varieert de capaciteit van accu’s van 15 kWh (hele kleine auto’s, de Peugeot iOn en Citroën C-Zero) tot en met 95 kWh (Tesla Model S en X, long rangeperformanceen ludicrousuitvoeringen). Op deze pagina kan je zien wat de verschillende capaciteiten zijn. 

Installateurs

Er zijn installateurs in de Cleantech Regio die ervaring hebben met het plaatsen van laadpalen. Mis je er één, laat het ons weten.

Leveranciers

Laadpaalleveranciers zijn er ook veel in Nederland. Hieronder een overzicht

Kosten, laadpassen en meer ... 

Natuurlijk zijn er kosten gemoeid met laden. Een mooi overzicht van de kosten vind je hier.

Een laadpas krijg je vaak bij de laadpaal en/of bij de auto. Een overzicht van mogelijke passen vind je via Laadpas.com

Je kunt er zelf voor kiezen of je de laadpaal wel of niet wilt open stellen voor derden. Als je vaak klanten over de vloer krijgt, dan is het handig om deze ook te kunnen laten laden. Je kunt dan ook afspraken maken over het tarief dat je daarbij hanteert. 

Het kan handig zijn om het verbruik van de laadpalen te kunnen monitoren. Zo krijg je inzicht in hoe vaak en hoe lang de laadpalen in gebruik zijn. Ook kan je op basis hiervan afspraken maken met medewerkers over hoe lang ze bij de laadpaal mogen blijven staan op het moment dat er nog niet voor iedereen een laadvoorziening is. 

Een nieuwe ontwikkeling is het ook kunnen terug leveren vanuit de auto aan het net. Nu al wordt door middel van smartcharging vraag en aanbod beter met elkaar in balans gebracht. In de toekomst het kunnen terugleveren van stroom essentieel om het net goed in balans te blijven houden bij grote schommelingen in vraag en aanbod.