Ook het vrachtverkeer zorgt voor vertraging op de wegen in de Cleantech Regio, met name in de avondspits. Het gaat vooral om vrachtverkeer in Apeldoorn (36%), Deventer (28%) en buiten de steden. Daarom richten we ons op minder vrachtverkeer in de spits. 

De centra van Apeldoorn en Deventer en de zone Kloosterlanden/Hanzepark in Deventer krijgen de meeste vrachtwagens. Het betreft voornamelijk ritten over korte en middellange afstand (tot 30 kilometer). Bij korte ritten gaat het bijvoorbeeld om stedelijke distributie (zoals de bevoorrading van winkels) in de binnensteden. Slim en Schoon Reizen gaat bedrijven benaderen om te zoeken naar oplossingen zodat er minder vertraging in de spits ontstaat. Dit traject is een vervolg op het ‘Truckspotten’ en start begin 2016. We verwachten met meerdere vervoerders projecten te starten om vertraging te voorkomen.

Minder transport per spoor in de spits - Gereed per 1 juli 2016
Daarnaast zorgde het afvaltransport per trein voor vertraging in Apeldoorn, doordat het wegverkeer voor dichte overgangen kwam te staan. Dit speelde met name in de ochtendspits. Per 1 juli 2016 sloten de regionale overheden een nieuw vervoerscontract voor de afvalinzameling in de regio. Daarin is opgenomen dat niet in de spits vervoerd mag worden.