De Cleantech Regio zet de komende jaren in op twee pijlers: energietransitie en circulaire economie. Daarvoor investeren we onder meer in innovatiekracht en in slimme en schone mobiliteit. Maar ook in het binnenhalen en vasthouden van toptalent en het versterken van onze fijne leefomgeving en goede vestigingsklimaat. Alles gericht op de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn.

De eerste mijlpalen willen we al in 2023 realiseren:

  1. Met 25% minder CO2-uitstoot zijn we de meest duurzame regio in Nederland.
  2. We zijn de meest circulaire regio van Europa.
  3. Jaarlijks verwelkomen we minimaal 100 start-ups/nieuwe businesscases.
  4. Iedere werkgever heeft de medewerkers die nodig zijn. 5.  Ons vervoer is snel, slim en schoon.
  5. Duurzame energie-opwekkers worden ingepast in ons mooie landschap.
  6. In de landelijke top 5 zijn we dé vestigingsregio voor bedrijven en talenten.

We bundelen onze krachten

De ambities voor 2030 kunnen niet gerealiseerd worden zonder de inzet van  werkgevers en werknemers. Er is samenwerking nodig over organisatiegrenzen heen. En een meerjarenaanpak waarin ondernemers, onderzoekers en overheid gezamenlijk optrekken. Door onze krachten te bundelen, kunnen we meer betekenen met meer resultaat.

Werkgevers kunnen samen een belangrijke bijdrage leveren om uitstoot te verminderen. Ongeveer de helft van alle autokilometers worden bepaald óf betaald door werkgevers.

De noodzaak en urgentie zijn duidelijk. Daarom moeten we nu in beweging komen en grote stappen zetten. Niets doen is geen optie meer. De voordelen zijn evident.