Verkeerslichten die verschillende verkeersstromen herkennen en desgewenst prioriteit kunnen geven. Die al op grotere afstand aangeven welke snelheid gehouden moet worden om zoveel mogelijk groen te hebben. Vrachtverkeer dat soepel door de binnenstad wordt geleid, zodat leefbaarheid en veiligheid toenemen en brandstofkosten dalen. Actuele parkeerinformatie of brugopeningen in de app zodat er minder omgereden hoeft te worden en bezoekers gemakkelijk een parkeerplek vinden. Deze en andere innovatieve verkeerstoepassingen van Talking Traffic werden donderdag 4 oktober in de Cleantech Regio in beeld gebracht door een cameraploeg uit Zuid-Korea.

Slimme stad

De Zuid-Koreaanse tv maakt een documentaire over Nederland en smart cities. Een smart city (slimme stad) gebruikt informatietechnologie om de stad te beheren en te besturen. Bijvoorbeeld in voorzieningen als het transportsysteem. Om dit in beeld te brengen bezocht de Koreaanse cameraploeg op 3 en 4 oktober ons land. Naast een bezoek aan Innovation Expo in Rotterdam wilde de cameraploeg graag praktijksituaties in beeld hebben, die met name de nieuwe informatiediensten van Talking Traffic – en de toegevoegde waarde voor de samenleving – laten zien. En zo kwam de tv-ploeg aan bij de Cleantech Regio, een van de eerste plekken waar Talking Traffic echt kan worden ervaren.

Intelligente verkeersregelinstallaties

De Koreanen hebben donderdag gefilmd bij de intelligente verkeersregelinstallaties (IVRI’s) in Deventer. Deze IVRI’s wikkelen het verkeer beter af dan traditionele verkeerslichten. Gerichte informatie zoals de wachttijd tot groen en snelheidsadviezen zorgen voor minder stopbewegingen, een betere doorstroming en reductie van CO2-uitstoot. De Koreaanse bezoekers waren ook gecharmeerd van de slimme optie dat fietsers bij regen eerder groen krijgen. Verder was er aandacht voor de Talking Traffic-maatregelen op de A1, waar het aantal rijstroken en de snelheidslimiet worden aangepast aan de hoeveelheid voertuigen.

Informatie via de app

Actuele parkeerinformatie of informatie over brugopeningen via de app zorgen ervoor dat mensen minder hoeven om te rijden en gemakkelijker een parkeerplek vinden. De Cleantech Regio richt zich ook op betere informatie-uitwisseling tussen vaarwegbeheerders, scheepvaart en wegverkeer, waardoor schippers vlotter doorvaren en bruggen minder lang open staan. Deze toepassingen worden nu nog in bètaversies getest. Informatiediensten zoals Flitsmeister zullen deze diensten de komende tijd introduceren in Nederland.

Partnership Talking Traffic

De IVRI’s en andere innovatieve verkeerstoepassingen in de Cleantech Regio komen voort uit het Partnership Talking Traffic. Dit partnerschap is een samenwerking op basis van cofinanciering, waarbij het ministerie van IenW, Rijkswaterstaat, zo’n 60 regionale en lokale overheden en 20 nationale en internationale bedrijven uit de verkeersindustrie, telecom- en internetsector, dienstverlening en automotive sector samenwerken aan de ontwikkeling van nieuwe innovatieve verkeerstoepassingen. Hiermee wil de Cleantech Regio bijdragen aan een betere bereikbaarheid, meer reisgemak, minder ongevallen en meer vergroening van onze mobiliteit.