Deventer, Lochem en Zutphen met 5 andere gemeenten uit de Cleantech Regio hebben met Provincie Gelderland het gezamenlijk plan opgevat om één van de drukste regionale fietsroutes van Provincie Gelderland aan te pakken. Het gaat om de fietsverbinding tussen Deventer en Zutphen.
Er is nu een voorkeursroute vastgesteld. Inwoners in de omgeving van deze fietsroute ontvangen eind april een brief met informatie over het project en de route. Met een aantal inwoners worden ook gesprekken gevoerd. Eind 2020 wordt duidelijk of de aanleg van een verbeterde fietsroute tussen Deventer, Epse, Gorssel, Eefde en Zutphen (F348) financieel haalbaar is en besloten of de route er komt.

De fietsverbinding tussen Deventer en Zutphen wordt verbeterd voor alle weggebruikers en aanwonenden. Het gebruik van de fietsverbinding tussen Deventer en Zutphen is hoog. Een aantal routes sluiten aan op deze fietslijn. Uit Epse, Gorssel en Eefde wonen veel mensen die naar Deventer of Zutphen reizen. Een massa scholieren fietst dagelijks vanuit de omgeving naar Deventer of Zutphen. Een aanpassing van de huidige fietsroute betekent voor alle weggebruikers en omwonenden een veiligere en vlotte route. Ook voor het woon-werkverkeer. Mensen gebruiken eerder de fiets als de fietsroute een goed wegdek heeft, mooi is aangelegd en dat lekker doorrijdt. Scholen, woonwijken, winkels en werklocaties zijn dan ook per fiets goed, of nog beter, bereikbaar.

De voorkeursroute op de kaart
De voorkeursroute die nu op de kaart staat, loopt vanaf Deventer voor een deel langs de N348, buigt ten zuiden van Gorssel af van de N348 en gaat via het landelijk gebied naar Zutphen (bedrijventerrein De Mars). Voor deze route, en de andere 2 routevarianten, geldt dat uitgebreid onderzoek is gedaan waar de fietspaden precies aangelegd kunnen worden en wat de knelpunten zijn. De routes zijn volledig ingemeten en er zijn verschillende onderzoeken uitgezet op het gebied van ecologie, cultuurhistorie en verkeersstromen. Tijdens het ontwerptraject denkt ook een klankbordgroep mee. Leden zijn onder ander Dorpsraden Eefde, Epse en Gorssel, maar ook Cumela, Politie en de lokale fietsersbonden Deventer en Lochem. Op www.vlotveiligfietsen.nl is de voorkeursroute op de kaart te zien.

Voor de verbetering van de fietsroute is op veel plekken van de route een aanpassing van de woon- of natuuromgeving nodig. De fietsroute krijgt het karakter van een snelle fietsroute. Fietsers krijgen vaker voorrang op auto’s of krijgen eerder groen bij verkeerslichten. Fietspaden en –stroken worden breder en waar dat nog niet zo is van asfalt of beton. Fietsers en autoverkeer worden op meer plekken beter gescheiden. Ze krijgen meer voorrang bij kruisingen. Zo kunnen inwoners per fiets snel, comfortabel en veilig doortrappen. Om te bepalen waar en hoe de fietsroute het best in de omgeving inpast, zijn 3 routevarianten onderzocht. De voorkeursroute is daar als meest geschikte route uitgekomen.

Omwonenden en de gebruikers denken straks mee voor definitief ontwerp
Inwoners en gebruikers van de fietsroutes kunnen in de zomer meedenken en reageren op het ontwerp van de voorkeursroute. Om niets over het hoofd te zien worden in die periode inwoners uitgenodigd om aandachtspunten mee te geven voor de definitieve ontwerpen. Wat zijn de knelpunten? Welke oplossingen zijn er bedacht? Of wat kan nog beter? Wij hopen dan ook inloopbijeenkomsten te houden. Op welke manier, dat hangt af van de coronamaatregelen. Tijdens de inloopbijeenkomsten kunnen inwoners de voorkeursroute bekijken en er vragen over stellen. Voor wie dan niet naar een bijeenkomst kan komen, kan dan tegen die tijd via www.vlotveiligfietsen.nl zijn of haar reactie geven via een digitale Denkmee-kaart. U kunt bijvoorbeeld op bepaalde locaties inzoomen en specifiek bij een locatie een reactie plaatsen. Alle reacties verzamelen wij en brengen dit in een verslag over aan de besturen van gemeenten en provincie.

Planning
Het streven is dat eind 2020 duidelijk wordt of de aanleg van een verbeterde fietsroute tussen Deventer, Epse, Gorssel, Eefde en Zutphen (F348) financieel haalbaar is. De stuurgroep van Cleantech Regio, met 8 wethouders en gedeputeerde Gelderland bepaalt dan hoe de fietsroute uiteindelijk komt te liggen en of deze echt wordt gerealiseerd. Wanneer het besluit valt dat de voorkeursroute gerealiseerd wordt, dan wordt de uitvoering van de werkzaamheden niet in één keer aangepakt. Op zijn vroegst start de uitvoering van de eerste routedelen eind 2021/begin 2022.

Unieke samenwerking
De realisatie van dit fietsnetwerk als één infrastructureel project in de Cleantech Regio is uniek en speelt een belangrijke rol bij de verduurzaming van mobiliteit. Niet eerder heeft zo’n samenwerking tussen de gemeenten Apeldoorn, Epe, Heerde, Deventer, Lochem, Zutphen, Voorst en Brummen en Provincie Gelderland plaatsgevonden. De fietsroute tussen Apeldoorn en Deventer is in 2018 voor een deel opgeleverd en is hier al een succesvol voorbeeld van.
De meeste gemeenten kunnen de financiering van één fietsroute niet betalen. Voor het bepalen waar en hoe de verschillende fietsroutes uiteindelijk komen te liggen, kijkt de stuurgroep naar de kosten en het rendement, het maatschappelijk draagvlak en of de aanleg technisch haalbaar is.
Door met elkaar samen te werken en de kennis en de kunde te bundelen, ook met andere overheden als Provincie Gelderland en de Rijksoverheid, lukt het dat de fietswegen in Cleantech Regio optimaal blijven.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Mail dan naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.