Op 21 juni is de Cleantech Regio gestart met de aanpassing van de (provinciale) kruising N344-Hoge Worp te Deventer. Verkeer ervaart hinder door de werkzaamheden. Op de kruising wordt de voorrang gewijzigd voor de fietsroute Apeldoorn-Twello-Deventer.

 Hinder en beperkte doorstroming

De kruising wordt heringericht zodat de fietsers uit Deventer in de richting Twello op een veilige manier voorrang krijgen op het autoverkeer richting de Worp. De werkzaamheden duren tot uiterlijk 4 juli of zoveel eerder als mogelijk. Voor de werkzaamheden is het nodig dat fietsers uit Deventer oversteken met behulp van tijdelijke verkeerslichten. Tevens is de rijstrook in de richting Twello afgesloten omdat hier gewerkt wordt. Het verkeerslicht regelt dus naast de oversteek van het fietsverkeer ook het wisselend gebruik van de overblijvende, enige rijstrook door gemotoriseerd verkeer in twee richtingen.

Het verkeer heeft last van hinder en beperkte doorstroming door het wachten voor het verkeerslicht en de beperkte beschikbaarheid van de rijstrook. Ondanks de vooraankondiging op de kruising verwachten wij dat er tot begin juli sprake zal blijven van deze hinder en beperkte doorstroming. Verkeer zal wel een alternatieve route, bijvoorbeeld via de A1, gaan zoeken.

Zowel aannemer KWS als de partijen betrokken bij de realisatie van de fietsroute hebben aandacht voor een vlotte afronding van het werk en het zoveel mogelijk beperken van de overlast. De werkzaamheden (en afsluiting) duren tot uiterlijk 4 juli of zoveel eerder als mogelijk.