Ron Konig spreekt bij heropening A1

Verkeer op de A1 kan tussen Rijssen en Twello weer vlot doorrijden. Vanaf september 2020 zijn de nieuwe rijstroken op dat deel van de snelweg tussen Amsterdam en de Duitse grens officieel geopend. Cleantech Regio kijkt terug op een succesvol traject en een mooi resultaat.

De opening werd verricht door minister Cora van Nieuwenhuizen, Gedeputeerde Bert Boerman (Overijssel) en regioportefeuillehouder Ron Konig. De minister spreekt van een prachtige stap, waarbij versnelling het toverwoord is. “We zijn 5 jaar eerder begonnen aan dit project dan oorspronkelijk gepland. En we blijven versnellen, want ook de verbreding van de A1 tussen Apeldoorn en Twello gaan we nog dit jaar aanbesteden in plaats van in 2021. Dat is goed nieuws voor de doorstroming. En door infra-projecten naar voren te halen, helpen we onze bouwers in deze moeilijke tijden."

Hoewel de werkzaamheden nog niet overal zijn afgerond, zijn de nieuwe rijstroken op de A1 wel vrijgegeven. Dat levert forse voordelen op voor de bereikbaarheid van de regio: de verbreding van de snelweg betekent vooral minder files rondom Deventer.

Samenwerking levert mooie resultaten op

Voor de regio zijn mooie resultaten gehaald. Voor de aansluiting van Deventer op de A1 bleek een hogere capaciteit nodig. Hier zijn nu toekomstbestendige oplossingen gerealiseerd en de aansluiting van het Bedrijvenpark A1 is meegenomen. Met behulp van de provincie Overijssel is onder andere ecoduct Oxersteeg gerealiseerd en is aandacht besteed aan de inpassing in het landschap. De viaducten op het traject zijn nu allemaal opgeknapt en bij Bathmen zijn extra geluidmaatregelen getroffen.

Ook als het op duurzaamheid aankomt is bij het verbetertraject een flinke slag gemaakt. Zo komt in de ‘oksel’ van de A1 bij afrit 24 een zonnepark, dat alle installaties langs de A1 van stroom moet voorzien. En alle borden zijn gemaakt van bamboe: een materiaal dat lang meegaat en biologisch afbreekbaar is.

Aandacht voor bereikbaarheid blijft

Hoewel tussen de randstad tot Azelo een groot deel van de A1 is verbreed, blijft bereikbaarheid op de internationale corridor aandacht vragen. “Een deel tussen Voorthuizen en Apeldoorn bestaat nog uit een deel met twee keer twee rijstroken. We hopen dat daar ook een oplossing voor komt. Daarnaast blijven snelle en directe treinverbindingen voor deze regio cruciaal en kan ook het benutten van de havens bijdragen aan efficiënt en schoner vervoer”, meent portefeuillehouder König.

Oproep tot verdere samenwerking

König sluit zijn opening af met complimenten aan Rijkswaterstaat en aannemer Heijmans voor hun inzet. “Met dit project hebben we laten zien waar directe samenwerking toe kan leiden. De opgaven waar Nederland voor staat zijn groot en lukken alleen in samenspel. De Cleantech Regio en de gemeente Deventer gaan graag de verdere samenwerking aan.”