Slim Reizen Stedendriehoek organiseert, samen met de regionale partners, op 19 en 20 januari openbare informatiebijeenkomsten over de fietsroute tussen Apeldoorn en Deventer. Tijdens deze bijeenkomsten is het mogelijk om de voorlopige schetsen van de verbetermaatregelen in te zien. Ook kunnen alle belangstellenden hun reacties, vragen, en opmerkingen delen. 

 

Fietsers kunnen vanaf eind 2017 sneller, comfortabeler en veiliger fietsen tussen Apeldoorn, Deventer, Teuge en Twello. Daarvoor gaat de bestaande fietsroute verbeterd worden. Hoe, dat is vastgelegd in een voorlopig schetsontwerp. Wilt u reageren op de verbetermaatregelen in dit ontwerp, kom dan naar een van de inloopavonden: 

 • 19 januari; 18 - 21 uur, gemeentehuis gemeente Voorst, H.W. Iordensweg 17, Twello
 • 20 januari; 18 - 21 uur, Wijkcentrum Het Bolwerk, Ravelijn 55, Apeldoorn

Tijdens de inloopavonden kunt u:

 • informatie krijgen over de stand van zaken van het project. Ook krijgt u inzage in de route, de gevolgen en de onderliggende documentatie;
 • kennis nemen van het routeontwerp en de aanvullende bestuurlijke afspraken;
 • informatie inwinnen over de verdere procedure;
 • consequenties van het project voor uw persoonlijke situatie bespreken;
 • een reactie indienen. Dit kan schriftelijk en mondeling bij een notulist tijdens de avond, of schriftelijk via dit Reactieformulier, tot uiterlijk 31 januari..

Welke verbetermaatregelen
De verbeteringen betreffen een bestaande route, die grotendeels langs de provinciale weg N344 loopt. Onder andere het volgende gaat gebeuren:

 • De fietsbrug langs het spoor over de N344 krijgt hellingbanen naar de N344. Daardoor hoeven fietsers niet meer de trappen te gebruiken of een omweg te fietsen om bij de N344 te komen;
 • We bekijken of fietsers eerder en langer groen kunnen krijgen bij de verkeerslichten op de kruising N344-N790 Steenenkamer;
 • Er komt een onderzoek naar mogelijkheden om het fietspad op de spoorbrug over de IJssel bij Deventer te verbreden. Daar ligt nu een te smal gecombineerd fiets- en voetpad;
 • Er komt een onderzoek naar benodigde verlichting en verbeterde bewegwijzering, voor vergroting van de veiligheid en herkenbaarheid van de fietsroute;
 • De Molenstraat-Centrum en Zonnewende in Apeldoorn krijgen een vrijliggend fietspad;
 • Het fietspad op de Wilhelminabrug in Deventer mag alleen nog gebruikt worden door fietsers. Brommers gaan daar naar de rijbaan;
 • De rotonde N344-Woudweg Teuge wordt aangepast. Deze krijgt een extra doorsteek voor fietsers;
 • Fietsers worden voortaan niet meer over de Burgemeester van der Feltzweg door Twello geleid, maar via de provinciale weg N344.

Verdere vervolg
De verbetermaatregelen zijn opgesteld in overleg met diverse partijen, zoals de wijkraden, Fietsersbond, Veilig Verkeer Nederland en politie. Alle verbeterpunten zijn vastgelegd in een voorlopig schetsontwerp. Dit schetsontwerp willen we nu optimaliseren met de inbreng van aanwonenden, fietsers en andere belanghebbenden. Daarom organiseren we de inloopavonden.