Duurzaam worden gaat niet vanzelf. VDR Bouwgroep maakt die slag niet alleen vanachter een bureau. Slim en Schoon Reizen verzorgde maandag 11 februari 2019 een workshop Schone en Slimme Mobiliteit voor het kantoor van de bouwgroep.

Hoe reis je schoner en slimmer?

Om hier antwoord op te krijgen, is VDR Bouwgroep een samenwerking aangegaan met de Cleantech Regio. Maandag 11 februari kreeg het kantoorpersoneel een Lunch & Learn sessie aangeboden. Na een korte presentatie en een aantal prikkelende stellingen, volgde een brainstormsessie op basis van verschillende vragen. Door elk onderwerp in groepjes te bespreken, kwamen de goede ideeën vanzelf boven drijven. Ideeën om slimmer om te gaan met vergaderingen op diverse locaties, ideeën om het wagenpark verder te verduurzamen en ideeën om het fietsen naar het werk aantrekkelijker te maken.

Duurzaam vervolg

De beste ideeën worden uitgewerkt en worden onderzocht op haalbaarheid. Ondertussen gaat VDR verder met het stimuleren van duurzaam woon-werk verkeer. Later dit jaar volgen een Fiets naar je Werk Dag en een e-Bike Testweek. Bovendien zette VDR al stappen richting duurzame mobilitiet, bijvoorbeeld door verduurzaming van het wagenpark.

Meer dan allleen schoon reizen

VDR verduurzaamt niet alleen maar hun mobiliteit. Voor het bouwproces ontwikkelt het bedrijf nieuwe initiatieven zoals circulair bouwen met Nexteria en zetten in op de hoogste niveaus van certificering volgens BREEAM en GPR Gebouw. Ook in hun dagelijkse routines gaan ze steeds bewuster met duurzaamheid om.