De fracties van D66 en VVD plaatsten, naar nu blijkt, terecht vraagtekens bij het filmen van kentekens om van spitsrijders in Zwolle en Kampen spitsmijders te maken. Zwolle trok gisteravond de stekker uit het project voordat het goed en wel was begonnen.

 

Een goed voorbeeld van hoe het ook zónder camera's kan is dicht bij huis te vinden: in de stedendriehoek Apeldoorn - Deventer - Zutphen. In twee jaar tijd zijn daar tweeduizend forensen overgehaald om tenminste twee keer per week op de fiets naar hun werk te gaan. Ze hebben daarvoor met subsidie een elektrische fiets kunnen kopen. De projectleiding is met de deelnemers in contact gekomen door publiekscampagnes en via meer dan tweehonderd werkgevers in het gebied.

Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens mogen wegbeheerders camera's inzetten voor verkeerskundige onderzoeken die tot doel hebben de doorstroming te verbeteren. "Maar ze moeten zich dan wel aan een aantal regels houden vanuit privacywetgeving. Eén daarvan is dat men zich vooraf goed moet afvragen of er geen andere mogelijkheid is om het doel te bereiken", aldus een woordvoerster van de privacywaakhond. Een andere belangrijke regel is dat mensen die worden benaderd op grond van de kentekenherkenning, de mogelijkheid moet worden geboden om 'uit te stappen'.

Besluiten om camera's met kentekenherkenning in te zetten worden niet vooraf getoetst door de Autoriteit Persoonsgegevens. "De gegevensverwerker moet zelf de afweging maken en die achteraf kunnen verantwoorden", legt de woordvoerster uit.

Of er in het Zwolse geval een zorgvuldige afweging is geweest, viel gisteren niet te achterhalen en is nu feitelijk niet meer nodig. Projectleider Martijn Abeling mocht geen uitleg meer geven toen bleek dat de kwestie politiek gevoelig lag. De voorlichtster van de gemeente Zwolle wilde niet ingaan op vragen, maar gisteravond kwam er tijdens de raadsvergadering in Zwolle wél een antwoord door het project stop te zetten.

Mobiliteitsregisseur Oscar Roelofs van de regio Stedendriehoek hakt al meer dan twee jaar met het bijltje en heeft de camera's nog geen moment gemist. "Het was niet nodig. En het was sneller en kosteneffectiever om het anders te doen. Wij hebben gecommuniceerd via de media, gemeenten, werkgevers en pr-materiaal bij fietsenmakers. Eind vorig jaar hebben we de eBike actie afgerond en die was in onze ogen zeer succesvol", vertelt Roelofs. In de Stedendriehoek wordt nu gestudeerd op een vervolg, waarover in de loop van dit kwartaal meer bekend wordt. "We willen nu de stap maken om niet alleen de aanschaf van een fiets te subsidiëren, maar ook het gebruik ervan te belonen. Dat kan heel goed met hulp van moderne apps. De eerste pilots lopen al."

Roelofs volgt met belangstelling de discussie over de camera's in Zwolle en Kampen. Maar vooralsnog zou hij er niet direct voor kiezen. "Het kan effectief zijn als je namen en rugnummers weet, maar het levert tegelijkertijd veel spanning op met privacy-richtlijnen. Daarom hebben wij tot dusver altijd nog gekozen voor algemene communicatie."

Stimuleren fietsgebruik via filmen kentekens

Op negen plekken in de steden Zwolle en Kampen zouden kentekens van passerende auto's de komende weken in de spits worden gefilmd. De eigenaren van de gefilmde voertuigen, zouden thuis een bericht hebben ontvangen. De 'spiedende camera's' waren onderdeel van de campagne SpitsBikers, waarmee overheid, provincies en gemeenten fietsgebruik voor woon-werkverkeer willen stimuleren. De actie riep vanuit privacy-overwegingen afkeurende politieke reacties op. Gisteravond maakte de Zwolse wethouder Van As tijdens de gemeenteraad bekend dat het omstreden project met kentekenregistratie per direct is gestopt.

Bron: De Stentor, 26 januari 2016