Schetsontwerp fietsroute tussen Apeldoorn en Epe

Apeldoorn en Epe en de zes andere gemeenten in de Cleantech Regio hebben met Provincie Gelderland het gezamenlijke plan opgevat om één van de drukste regionale fietsroutes in de provincie Gelderland aan te pakken. Het gaat om de fietsverbinding tussen Apeldoorn en Epe.

Er zijn op dit moment twee fietsroutes in het schetsontwerp uitgewerkt. Omwonenden en gebruikers kunnen vanaf 24 februari reageren op de ontwerpen en aandachtspunten meegeven voor het definitief ontwerp. In de zomer valt het besluit of één van deze twee routes echt gerealiseerd gaat worden. De ontwerpen worden gepresenteerd tijdens twee inloopavonden op 9 maart in Gewoon Gastvrij in Wenum-Wiesel en op 11 maart in De Hezebrink in Emst tussen 17.00 en 20.00 uur. Bekijk hieronder de animatie voor meer uitleg. 

Voor alle weggebruikers

Veel fietswegen in Nederland kunnen, of moeten zelfs, beter worden om veilig te blijven. Dé fiets vervult een belangrijke rol in de verduurzaming van onze mobiliteit. Steeds meer mensen maken gebruik van de fiets. Ook blijven we tot een hogere leeftijd fietsen. Er zijn meer soorten fietsen en we fietsen met verschillende snelheden. De fietsverbinding tussen Apeldoorn en Epe wordt verbeterd voor alle weggebruikers en aanwonenden, en niet alleen voor forensen en de pedelecs.

Een complexe opgave

Voor de verbetering van de bestaande fietsroute tussen Apeldoorn en Epe is op veel plekken van de route een aanpassing van de woon- of natuuromgeving nodig. De fietsroute krijgt het karakter van een snelle fietsroute. Fietsers krijgen vaker voorrang op auto’s of krijgen eerder groen bij verkeerslichten. Fietspaden en –stroken worden breder en waar dat nog niet zo is van asfalt of beton. Fietsers en autoverkeer worden op meer plekken beter gescheiden. Fietsers krijgen meer voorrang bij kruisingen. Zo kunnen inwoners per fiets snel, comfortabel en veilig doortrappen. Om te bepalen waar en hoe de fietsroute het best in de omgeving inpast, zijn 2 fietslijnen op de kaart getekend en tot schetsontwerpen uitgewerkt.

2 fietsroutes op de kaart

De 2 fietsroutes die nu op de kaart staan, zijn de route langs het historische Treinbaanpad (Baronnenroute) en de fietsroute langs het kanaal (Veluweflankroute). Voor beide routes geldt dat uitgebreid onderzoek is gedaan waar de fietspaden precies aangelegd kunnen worden en wat de knelpunten zijn. De routes zijn volledig ingemeten en er zijn verschillende onderzoeken uitgezet op het gebied van ecologie, cultuurhistorie en verkeersstromen. Tijdens de ontwerptraject denkt ook een klankbordgroep mee. Leden zijn onder ander Dorpsraad Wenum-Wiesel en wijkraden Kerschoten en De Naald, maar ook Cumela, de Fietsersbond en IVN Apeldoorn. Op www.vlotveiligfietsen.nl zijn de 2 kansrijke fietsroutes vanaf 18 februari op de kaart te zien.

Omwonenden en de gebruikers denken mee

Inwoners en gebruikers van de fietsroutes meedenken en reageren op de schetsontwerpen. Om niets over het hoofd te zien worden inwoners uitgenodigd om aandachtspunten mee te geven voor de definitieve ontwerpen. Wat zijn de knelpunten? Welke oplossingen zijn er bedacht? Of wat kan nog beter? Tijdens 2 inloopbijeenkomsten op 9 en 11 maart kunnen inwoners deze schetsontwerpen bekijken en er vragen over stellen. Voor wie niet naar een bijeenkomst kan komen, kan vanaf 24 februari via www.vlotveiligfietsen.nl zijn of haar op een interactief platform geven. Het streven is dat in juni 2019 de stuurgroep van Cleantech Regio, met 8 wethouders en gedeputeerde Gelderland bepaald hoe de fietsroute uiteindelijk komt te liggen en of deze echt wordt gerealiseerd.

Verbeterde fietsroute voor alle weggebruikers

Het gebruik van de fietsverbinding tussen Apeldoorn en Epe is hoog. Veel routes kruisen of sluiten aan op deze fietslijn. Uit Emst en Vaassen wonen veel mensen die naar Apeldoorn of Epe reizen. Een massa scholieren fietsen dagelijks vanuit Vaassen en Epe naar Apeldoorn. Een aanpassing van de huidige fietsroute betekent voor alle weggebruikers en omwonenden een veiligere en snellere route. Ook voor het woon-werkverkeer. Mensen gebruiken eerder de fiets als de fietsroute een goed wegdek heeft, mooi is aangelegd en dat lekker doorrijdt. Scholen, woonwijken, winkels en werklocaties zijn dan ook per fiets goed, of nog beter, bereikbaar.

Samenwerking

Wanneer het lukt om alle fietsroutes tussen de 8 gemeenten te verbeteren, dan ligt er straks een fietsnetwerk dat voor komende tientallen jaren er goed ligt. De realisatie van dit fietsnetwerk als één infrastructureel project in de Cleantech Regio is uniek. Niet eerder heeft zo’n samenwerking tussen 8 gemeenten en Provincie Gelderland plaatsgevonden: Apeldoorn, Epe, Hattem, Deventer, Lochem, Zutphen, Voorst en Brummen. De fietsroute tussen Apeldoorn en Deventer is in 2018 voor een deel opgeleverd en is hier al een voorbeeld van. De meeste gemeenten kunnen de financiering van één fietsroute niet betalen. Voor het bepalen waar en hoe de verschillende fietsroutes uiteindelijk komen te liggen, kijkt de stuurgroep naar de kosten en het rendement, het maatschappelijk draagvlak en of de aanleg technisch haalbaar is. Door met elkaar samen te werken en de kennis en de kunde te bundelen, ook met andere overheden als Provincie Gelderland en de Rijksoverheid, lukt het dat de fietswegen in Cleantech Regio optimaal blijven.