Er komen steeds meer vlotte en veilige fietsroutes in Nederland en dat is een goed teken! Op een doorfietsroutes kun je veilig, comfortabel en snel doorfietsen. Je krijgt vaker voorrang op auto’s, de fietspaden zijn breder en veiliger en hierdoor wordt het aantrekkelijker om ook voor langere afstanden de fiets te pakken. Om deze fietsroutes herkenbaar te maken worden speciale wegwijsborden ontwikkeld. Help jij mee bij het verbeteren van de wegwijsborden?  Vul in een kwartiertje de vragenlijst in!

De Nederlandse fietsagenda 'Tour de Force' wil de kwaliteit en veiligheid van regionale fietspaden verbeteren. Ze investeren daarom in onderzoek naar nieuwe wegwijsborden. Zeker nu er steeds meer (snelle) fietsers bij komen is dit aan verbetering toe. Er zijn diverse varianten op wegwijsborden ontwikkeld en deze zijn gefilmd op drie snelfietsroutes in Nederland. Wat vind jij van de nieuwe wegwijsborden? Zijn ze duidelijk, begrijpelijk en herkenbaar genoeg? Geef je mening en help mee bij het doorontwikkelen van de wegwijsborden.

Waar moeten betere wegwijsborden aan voldoen?

Vooraf aan de proef is onderzoek gedaan onder fietsers waar betere wegwijsborden aan moeten voldoen. Op basis hiervan zijn de nieuwe borden voor de test ontworpen. De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek waren:

  • Het gebruik van kleur, vorm, contrast en aanvullende herkenbare logo’s en/of nummers op de bewegwijzering spelen een belangrijke rol in een betere beoordeling, zichtbaarheid en herkenbaarheid.
  • Ook vooraankondigingsborden en routevervolgborden scoren hoog, waarbij de locatie, hoogte van het bord en de zichtbaarheid belangrijk zijn.
  • Aanvullende oriëntatieborden, zoals een netwerkplattegrond of routevork, helpen fietsers zich beter te kunnen oriënteren op de snelfietsroute. Gebruikers willen hier ook graag de afstanden op kunnen zien.
  • Ook is verbetering mogelijk op: het ontwerp van het bord, de bevestiging op de route, grondmarkering en belijning.
  • Er moet veel aandacht zijn voor het beheers- en onderhoudsaspect. De uitvoerbaarheid, de materiaalkosten en de kwaliteit van het materiaal spelen een belangrijke rol in een duurzame realisatie.

Wanneer kun je de nieuwe wegwijsborden zien?

Na de online testfase worden de resultaten geanalyseerd en indien nodig, worden de borden aangepast.
De verschillende proeven in Nederland moeten uiteindelijk leiden tot aanvullingen en verbeteringen voor landelijke CROW-richtlijnen voor fietsbewegwijzering. De verwachting is dat in het voorjaar van 2020 de nieuwe wegwijsborden definitief worden geplaatst op de drie testroutes: Utrecht-Bilthoven, Deventer-Apeldoorn en Eindhoven. Daarna volgen meer regionale fietsroutes.