In Apeldoorn rijden de bussen gemiddeld 1 minuut sneller van het station naar het zuiden van de stad en vice versa. Sinds december 2014 krijgen de bussen namelijk eerder en langer groen bij de verkeerslichten op de Arnhemseweg.

 

De Arnhemseweg is een belangrijke verkeersader tussen Station Apeldoorn en het werkgebied in het zuiden van de stad, en tussen Apeldoorn en Arnhem. De verkeersregelinstallaties van zes kruispunten zijn aangepast waardoor de buslijnen 14, 43 en 91 er eerder en langer groen krijgen. De reistijd van deze buslijnen is hierdoor gemiddeld met 1 minuut verkort. Vooral in de spits kan dit ervoor zorgen dat reizigers zekerder zijn van hun treinaansluiting. En omdat bussen niet meer te laat op hun eindpunt aankomen, vertrekken de retourritten ook vaker op tijd. Het is uiteraard aan de busmaatschappijen of zij hun dienstregeling gaan aanpassen aan de snellere rijtijden. Voor nu betekent het in ieder geval minder vertraagde ritten en een meer betrouwbare dienstregeling.

Precieze tijdwinst
Om de tijdwinst vast te kunnen stellen, zijn er tijdmetingen gedaan op het routedeel van Lijn 91 tussen de halte Amaliapark in Apeldoorn en de halte Engelanderweg in Beekbergen. Ook buiten de spits is de reistijd afgenomen, maar de grootste tijdwinst is te zien in de spits:

Tijdmeting zuidelijke richting:

  • 2015 januari en februari: in ochtend 11:00 minuten nodig, in middag 10:50
  • 2014 januari en februari: in ochtend 12:05 minuten nodig, in middag 12:15

Kortom, een gemiddelde tijdwinst van 1 à 1,5 minuut.

Tijdmeting noordelijke richting:

  • 2015 januari en februari: in ochtend 11:00 minuten nodig, in middag 13:00.
  • 2014 januari en februari: in ochtend 11:35 minuten nodig, in middag 12:50.

Kortom, een gemiddelde tijdwinst van maximaal een halve minuut.

Maatregel van Beter Benutten
De aangepaste verkeersregelinstallaties aan de Arnhemseweg zijn een maatregel vanuit het nationale Beter Benutten programma. De regio Stedendriehoek neemt sinds 2014 deel aan dit programma. In Beter Benutten werken Rijk, regio en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid in de drukste regio's over weg, water en spoor te verbeteren. De aanleg van de carpoolplaats en het transferium in Apeldoorn is nog een voorbeeld van zo’n maatregel.