Op het congres van 8 februari 2017 kwamen de 12 Beter Benutten-regio’s, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het bedrijfsleven bij elkaar. Samen werken we aan een betere bereikbaarheid. Het congres was een mooi moment om bij elkaar te kijken.

Bij de regio Slim Reizen Stedendriehoek konden geïnteresseerden aanschuiven aan de keukentafel voor een goed gesprek over de succesvolle mobiliteitsaanpak van Gelre ziekenhuizen.

oscar bb congres

Oscar Roelofs, mobiliteitsregisseur, vertelt zijn tafelgasten hierover: “70% van de medewerkers fietst naar het werk. Een ziekteverzuim van slechts 4% procent; jaarlijks 3.000 dagen minder ziekteverzuim door haar acties. Gelre ziekenhuizen heeft dan ook een voorbeeldfunctie voor veel werkgevers in de Cleantech Regio als het om vitaliteit en duurzame mobiliteit gaat.”

Beleving van trioleden

Jos Penninx, triolid/portefeuillehouder Duurzame Mobiliteit, blikt terug op zijn beleving van het congres: “De start op de tribune van het Ajax-stadion was een hele bijzondere ervaring. Mooie presentatie van de stand van Slim Reizen Stedendriehoek. Met voor mij persoonlijk als toppunt onze inbreng in het gesprek van de regio’s met de minister: de noodzaak van steun door de ministerie(s) voor implementatie van onze regionale ervaringen aan mobiliteitstafel(s)!”

Marcel van Walraven, tijdelijke CEO en Hospitalitymanager Gelre ziekenhuizen, is de gedrevenheid van de bestuurders met het onderwerp mobiliteit bijgebleven. “En ook de passie en motivatie van de CEO’s. Het bedrijfsleven is zeer overtuigd van zijn rol in het geheel en waar een wil is, is een weg (zonder files)! Het is goed om te constateren dat het strategisch mobiliteitsdenken al zo volwassen is. Zowel bestuurders als CEO’s dringen aan op een complementaire nationale aanpak naast de regionale inspanningen.”

Onze ambities

Tot slot overhandigden de bestuurders en CEO’s van elke regio een koffer met plannen voor de toekomst aan de minister. Jos Penninx en Marcel van Walraven deden dat namens Slim Reizen Stedendriehoek. Onze regio streeft naar een gecombineerde opgave. Het versterken van de economie door in te zetten op innovatie, het toepassen en ontwikkelen van cleantech oplossingen en een circulaire economie. Samen met het versterken van de schone en groene leef- en werkomgeving. De sterke punten en best practices van het eerste programma Beter Benutten en het huidige programma Beter Benutten Vervolg blijven we ondersteunen (slimme oplossingen op gebied van fysieke, stimulerings- en gedragsmaatregelen). De aanpak van Slim Reizen Stedendriehoek richt zich op 5 specifieke thema’s: fiets, transitie naar Slimme mobiliteit, borging werkgeversaanpak, ITS/data en logistiek. 

schulz bb congres 1

Triolid Jos Penninx (3e van links) en tijdelijk CEO Marcel van Walraven (2e van rechts)