De Cleantech Regio blijft de komende jaren investeren in slimme en duurzame mobiliteit.

 

Met deze 8 programmalijnen werkt de Cleantech Regio aan een economisch sterke en leefbare regio: 

  1. Fiets: het verbeteren van het netwerk en stimuleren van het fietsgebruik.
  2. Duurzame verbreding A1/Clean Tech icoon A1: het benutten van kansen voor verduurzaming van de A1 en een goede bereikbaarheid tijdens de aanleg.
  3. Werkgeversaanpak: verbeteren bereikbaarheid en verduurzamen mobiliteit gericht op werknemers/forensen.
  4. Borgen data/ITS: verbeteren bereikbaarheid via ITS‐oplossingen (informatie, reisgedrag, optimaliseren verkeersstromen).
  5. Transitie naar slimme mobiliteit: efficiënte transitie naar slimme mobiliteit (nieuw aanbod, alternatieven ov, zelfrijdende auto).
  6. Versterken multimodaliteit en verbeteren positie (bereikbaarheid omliggende regio’s, internationaal, corridors).
  7. Faciliteren e‐mobility: op efficiënte wijze de overstap maken van fossiele brandstof naar alternatieven.
  8. Logistiek: benutten van kansen voor verbeteren logistieke stromen (op bedrijfsniveau en in concepten, stimuleren vervoer over water en stimuleren duurzame stedelijke distributie).

In het regionale programma Slimme en Schone mobiliteit werkt de Cleantech Regio nadrukkelijk samen met partners uit de markt en in de samenleving. Meer weten? Neem contact op met de programmamanager Arjan Brink.