Nieuw vervoerssysteem zal reizigers proberen te spreiden over de dag en vroegboekers wellicht korting geven.

Gebruikers van wat nu nog de regiotaxi is, zullen de komende jaren merken dat dat systeem niet meer op de persoon wordt afgestemd. Er zijn (potentiële) verbeteringen, zoals meer duidelijkheid vooraf over de duur van een rit. Maar gemeenten gaan ook bekijken of ze met ‘dwingende’ maatregelen reizigers buiten piekmomenten kunnen laten reizen.


De gemeenten in de Stedendriehoek plus Hattern en Heerde zetten dit nieuwe regionale vervoerssysteem op. Daarbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheden om efficiënter en dus goedkoper te werken. Daarvoor wordt onder meer ingezet op meer spreiding van ritten over de dag, om pieken zoveel mogelijk te voorkomen. Dat moet bereikt worden door reizigers te ‘verleiden’, niet te dwingen, luidt een centraal uitgangspunt.

Stapsgewijs
De nieuwe regeling wordt stapsgewijs ingevoerd, met 1 januari 2017 als 'officieel' moment. De centrale vervoercentrale draait vanaf augustus dit jaar. Die centrale, waarbij mensen via telefoon of internet kunnen boeken, komt overigens hoogstwaarschijnlijk in Lochem. Ook zit een app (toepassing op de mobiele telefoon) in de planning.

Het systeem is er voor ritten waarbij het reguliere openbaar niet voldoet, zoals voor mensen met een zorg-indicatie en leerlingenvervoer. Het nieuwe systeem moet bestaande regelingen vervangen, waarbij de gemeenten stellen dat zoveel mogelijk 'kenmerken en regels' gehandhaafd blijven. De verandering zit 'em er in dat het vervoer minder een 'taxidienst' moet zijn; meer een vorm van openbaar vervoer. Tegelijk stellen de gemeenten juist ook maatwerk te willen toepassen. Gebruikers krijgen een 'persoonlijk vervoersgebied' waarbinnen ze tegen gereduceerd tarief kunnen reizen. Dat betreft alles binnen een straal van 20 kilometer vanaf het eigen adres. Voor de volgende 20 kilometer geldt een hoger tarief. Betalen gaat via automatische incasso achteraf. Contant betalen is alleen 'bij hoge uitzondering' nog mogelijk.

Bron: De Stentor, 12 januari 2016