“Van dik hout zaagt men planken”, zo typeert projectleider slimme mobiliteit Leander Witjes de aanpak van ‘zijn’ eenheid Oost-Nederland als het gaat om fietsstimulering. En dat moet ook wel, wil je de mobiliteit van 70 duizend medewerkers en ruim 14 duizend voertuigen verduurzamen. Recent kreeg de organisatie het gouden certificaat ‘fietsvriendelijk bedrijf’ van de Fietsersbond. “Dat bewijst dat we echt ons best doen om fietsen op elk mogelijk vlak serieus te nemen.”

Het ‘gouden niveau’ van het certificaat Fietsvriendelijk Bedrijf dat de Nationale Politie heeft ontvangen onderstreept dat, vindt Witjes. Volgens de Fietsersbond betekent niveau Goud dat de politie haar medewerkers op hoog niveau faciliteert en stimuleert om met de fiets naar het werk te komen. Witjes: “Veel van die faciliteiten die samenhangen met het gouden niveau zitten al ingebakken in onze organisatie.”

‘Tweede auto kan de deur uit’

Dat is te zien aan de concrete maatregelen die de Eenheid Oost-Nederland treft om het personeel te stimuleren vaker de fiets te pakken. “We bieden een heel goede kilometervergoeding voor fietsers en ook een vergoedingsregeling om een fiets mee aan te schaffen”, vertelt Witjes. “We hebben daarnaast een rekenmodel opgezet dat laat zien hoe snel je je fiets terugverdient en zelfs hoeveel winst je maakt ten opzichte van de auto. Als je dat inzichtelijk maakt, kunnen medewerkers vaak hun tweede auto gewoon de deur uit doen.”

‘Fysieke en mentale gezondheid belangrijk uitgangspunt’

“We doen dit, omdat we de vitaliteit en gezondheid van onze medewerkers erg belangrijk vinden. Fietsen helpt daar enorm bij. Iemand die elke dag 5 kilometer enkele reis fietst, voldoet aan de basisbehoefte qua beweging en is daarmee gemiddeld 1,3 dagen per jaar minder ziek. Van de 70 duizend medewerkers die bij ons werken, kunnen er zo’n 28 duizend op de fiets naar het werk komen. Dan tikt 1,3 verzuimdagen per medewerker per jaar behoorlijk aan.”

Maar volgens Witjes helpt het agenten ook bij hun mentale gezondheid. “Fietsen maakt endorfine aan en bevordert het geluksgevoel. Voor agenten met PTSS is fietsen niet dé oplossing, maar kan naast alle fysieke voordelen ook bijdragen aan hun mentale welzijn.”

Goede voorbeeld geven

“Voor de toekomst willen we kijken of een mobiliteitskaart het op een laagdrempelige manier mogelijk maakt om ketenreizen te maken. De fiets kan daarbij als voor- en natransport dienen, bijvoorbeeld met een ‘fietshub’ of een P+R in samenwerking met andere organisaties. Zo geven we duurzame mobiliteit samen een boost. Daar zit ook een harde, zakelijk kant aan. Het Klimaatakkoord schrijft voor dat grote bedrijven met meer dan 100 medewerkers verantwoordelijk zijn voor de CO2-uitstoot van het woon-werkverkeer en dit moeten monitoring. Vanaf 2026 volgen er sancties voor bedrijven die dat niet op orde hebben. Dat besteden we liever aan goede fiets-investeringen, dan aan boetes. En als één van de meest zichtbare overheidsinstanties willen we als politie vooral het goede voorbeeld geven.”