Buur & zo is een initiatief vanuit GROZzerdam

Het fieldlab GROZzerdam in Deventer heeft een bijzondere opgave: samenwerken om gezondheid voorop te stellen in de regio, in plaats van te richten op zorg. Het initiatief Buur & Zo werd vanuit die gedachte opgezet: bestaande voorzieningen op het gebied van zorg, welzijn en diensten worden slim met elkaar verbonden. Dat dat veel voordelen heeft voor kwetsbare burgers én voor alle betrokken partijen, is te zien in deze inspirerende video.

Carinova is in de lead bij dit project en trekt samen met de HAN, H4 Groep, Fietskoerier Deventer, provincie Overijssel, gemeente Deventer en Cleantech Regio op als maatschappelijke partners om dit initiatief handen en voeten te geven. Nu de pilotfase is afgerond, wordt het project verder uitgebreid en opgeschaald.

Video door Rocketboys via Vimeo

Verbindende factor

Cleantech Regio onderstreept het innovatieve karakter en de maatschappelijke waarde van initiatieven als Buur & Zo. Logistiek makelaar Freek Boele zet zich bijvoorbeeld in als verbindende factor tussen de verschillende partijen op logistiek gebied.

Vorig jaar werd voor dit project al een wetenschapssubsidie toegekend door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).