Ondertekening Green Deal ZES in Apeldoorn

Op donderdag 10 oktober ondertekenden negen Apeldoornse partijen de zogenaamde Green Deal Zero Emission Stadslogistiek (Green Deal ZES). Daarmee gaven zij aan zich te willen inzetten voor een schonere binnenstad. Het doel is om in 2025 al het goederenvervoer te laten doen met voertuigen die geen CO2, NOx en fijnstof meer uitstoten. Bovendien wordt daarmee het geluid een stuk minder.

Verschillende partijen uit de Apeldoornse binnenstad hebben zich verbonden aan dit doel. Dat zijn de Cleantech Regio, gemeente Apeldoorn, Centrum Management Apeldoorn, de wijkraad Centrum, SimplyMile, evofenedex, Fietskoeriers Apeldoorn, Apeldoornse markt en de Bedrijvenkring Apeldoorn. Ook werken we op regionaal niveau samen met de Cleantech Regio en de gemeenten Deventer en Zutphen.

Onderdeel van het Klimaatakkoord

Met het ondertekenen van de Green Deal ZES loopt Apeldoorn vooruit op de Europese wetgeving. Die stelt dat in 2050 alleen emissievrije voertuigen de stad in mogen. Veel bedrijven en gemeenten in Nederland hebben deze overeenkomst al ondertekend, als onderdeel van het Klimaatakkoord. Hoe we dat concreet willen aanpakken, is in de Verkeersvisie 2016-2030 en in het Bestuursakkoord ‘de Kracht van Apeldoorn 2018-2022’ verder uitgewerkt.

Schoner busvervoer

De Green Deal ZES is een belangrijke stap, maar ook het busvervoer wordt een stuk schoner. Vanaf december 2020 rijden er hoofdzakelijk elektrische stadbussen in de stad. Vervoerder Keolis heeft de aanbesteding van het busvervoer in onze regio gewonnen. De vervoerder gaat straks rijden met ruim 300 elektrische bussen. Daarmee brengt Keolis de grootste elektrische vloot van Nederland op de weg.

Binnenstad als prettige en groene plek

Wethouder Mark Sandmann ondertekende de Green Deal ZES namens de gemeente: “Deze ontwikkelingen zijn erg belangrijk voor het verduurzamen van onze stad. Stapsgewijs brengen we hiermee het vervuilende bedrijfsvervoer in de binnenstad terug naar nul. Zo werken we aan de binnenstad als een prettige en groene plek en wordt Apeldoorn in zijn geheel een stuk schoner en stiller”.

Foto's: Rob Voss