Als onderdeel van het landelijk programma Beter Benutten zijn wij trots op de positieve afsluiting van 2018. ‘Mooie resultaten!’, schrijft minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen in het voorwoord van de eindrapportage van Beter Benutten Vervolg. We zetten deze goede ontwikkelingen zeker door in het komende jaar en zetten ons in voor de vermindering van voertuigen in de spits en minder CO2-uitstoot.

 Concrete resultaten

Minder auto’s in de spits en slimme innovaties die de doorstroming bevorderen: het vervolgprogramma Beter Benutten heeft de afgelopen drie jaar de bereikbaarheid op veel terreinen verbeterd. Meest in het oog springend is wellicht het meetbare eindresultaat: de reistijd in de drukste gebieden is met 13% verbeterd ten opzichte van een situatie zonder het programma. Hiermee is de vooraf gestelde doelstelling van 10% ruimschoots gehaald. Het eindresultaat is getoetst door een onafhankelijk bureau.

Concreet betekent dit dat er ten opzichte van de start van het programma in 2015 dagelijks gemiddeld 80.000 voertuigen minder in de spits rijden. Ook is er jaarlijks ruim 61.000 ton CO₂ bespaard. Dit is bereikt met in totaal 461 maatregelen in de twaalf Beter Benutten-regio’s, en landelijke inzet op smart mobility.

Eindrapportage 2018

Praktische aanpak van mobiliteitsproblemen

‘We’ kunnen het niet alleen, was het uitgangspunt van het programma Beter Benutten. Voor het oplossen van mobiliteitsproblemen heeft de overheid het bedrijfsleven hard nodig. Daarom hebben Rijk, regio en bedrijfsleven in elke regio samen de knelpunten in kaart gebracht en maatregelen uitgevoerd. Daarbij lag de nadruk op twee sporen: naast kleinschalige infrastructurele verbeteringen die snel realiseerbaar zijn, ging het ook om maatregelen die sturen op bewuster en flexibeler reisgedrag.

Deze maatregelen stimuleren mensen om vaker op een ander tijdstip te reizen, op een andere manier te reizen (denk aan fiets of ov), of de reis niet te maken. Daarnaast is ingezet op minder vracht- en bestelwagens in de spits. Ook het toepassen van smart mobility was onderdeel van de Beter Benutten-aanpak. Het programma Talking Traffic heeft een verregaande samenwerking tussen overheden en bedrijfsleven gevestigd, waarin op landelijke schaal rijtaakondersteunende diensten worden ontwikkeld en uitgeleverd, waaronder een nieuwe generatie verkeerslichten die communiceren met weggebruikers.

Sinds 2014 neemt de Cleantech Regio deel aan het programma Beter Benutten, waar Rijk, regio en bedrijfsleven samenwerken om de bereikbaarheid in de drukste regio's over weg, water en spoor te verbeteren. 

Voordelen voor ondernemers

Ook jouw organisatie kan profiteren van de vele voordelen van duurzaam mobiliteitsbeleid. Zo brengen wij ondernemers met elkaar in contact, bieden wij inzicht in de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van duurzame mobiliteit en geven wij ruimte aan duurzame initiatieven. Dat noemen wij pas slim ondernemen.

Zie ook het bericht over de eindrapportage van Beter Benutten