Meer fietsers gaan over de fietsroute ‘F344’ tussen Apeldoorn, Twello en Deventer. Het gebruik van de F344 is toegenomen met 18 tot 47 procent ten opzichte van 2016. Dat concludeert de Cleantech Regio op basis van fietstellingen die zijn uitgevoerd door de Provincie Gelderland. In 2017 en 2018 is de fietsroute op verschillende plaatsen verbeterd.

De nieuwe hellingbanen bij Twello en geslaagde stimuleringscampagnes dragen zeker bij aan de stijging. Duidelijk is dat de spoorbrug het drukste punt is op de fietsroute. Hier passeren dagelijks 3680 fietsers.

Twello en Apeldoorn

Ook op de fietspaden in Twello en op de Veenhuizerweg in Apeldoorn valt een groei op te merken. In Twello is sprake van 29% groei. Fietsers van en naar Deventer fietsen nu langs de provinciale weg. Fietsers die via de spoorbrug de stad wilden bereiken, gebruikten voor de verbetering nog de trap of een slijtpaadje om het hoogteverschil naar de fietsbrug te overwinnen. Bij de entree van Apeldoorn aan de Veenhuizerweg is een groei van 19% gemeten. Hier is de route door de wijk Osseveld verbeterd.

Tellingen op andere routes

Er zijn ook gebruiksgegevens bekend van andere routes waar Cleantech Regio verbeteringen wil doorvoeren. In vergelijking met 2016 wordt er minder gefietst tussen Deventer, Gorssel en Zutphen. Bij verbetering van de bestaande fietsroute en promotie van de fiets voor kortere afstanden, kan het gebruik hier ook gaan toenemen. Daarmee draagt de fietsroute bij aan betere doorstroming van het autoverkeer op de N348.

Op de fietsroute tussen Apeldoorn, Vaassen en Epe valt de groei op bij Epe. Hier maken 43% meer fietsers gebruik van het treinbaanpad dan in 2016.

Fietsstellingen

Elk jaar telt de provincie Gelderland met telslangen het aantal fietsers op de snelle fietsroutes. Ook liggen telslangen op plekken waar mogelijk fietsroutes vlotter en veiliger worden gemaakt, zoals bijvoorbeeld in de Cleantech Regio. Elk jaar wordt geteld in 3 aangesloten weken in september. Steeds op de dezelfde plekken, om de uitkomsten goed met elkaar te kunnen vergelijken. Op de meeste routes zit groei. De routes die verbeterd zijn, laten een forse groei zien nadat de gehele route gereed is. De resultaten van de fietstellingen worden geplaatst op www.geldersverkeer.gelderland.nl.