Binnen en buiten regio Stedendriehoek zijn de afgelopen jaren al veel succesvolle projecten uitgevoerd. Kant en klare projecten waar u als werkgever zo mee aan de slag kunt. Slim Reizen Stedendriehoek maakt hier dankbaar gebruik van.

Voor 2014 zetten wij in op de volgende maatregelen: 

  • Betere informatie voor weggebruikers over alternatieve routes bij incidenten en bij drukte
  • Vlottere doorstroming op het wegennet
  • Aanbieden van slimme diensten als (gratis) mobiliteitsscans en apps
  • Stimuleren e-fietsen
  • Fietsvoorzieningen voor bedrijven en instellingen, zoals fietsstallingen, oplaadplekken voor e-bikes
  • (Financiële) bijdrages voor het bedrijfsleven om maatregelen te nemen die de bereikbaarheid verbeteren
  • Ondersteuning van werkgevers via projecten die aansluiten op de behoeften van werkgevers.
  • Bijeenkomsten waar van elkaar geleerd wordt en gerichte acties.