Werkgevers:'Onvoorstelbaar dat A1 en A28 niet op Haags lijstje staan'

Den Haag investeert 10 miljard extra in infrastructuur, vooral in de Randstad. Hoe zorgen we ervoor dat er ook miljoenen naar het oosten komen?

Als de economische regio's in Oost-Nederland, zoals de Stedendriehoek of de regio Zwolle, aanspraak willen maken op de 10 miljard euro extra die het kabinet wil steken in infrastructuur, moeten ze werk maken van een gezamenlijke lobby. Dat vergroot de kans op aanpak van - bijvoorbeeld - de N50 tussen Kampen en Zwolle. Dat is de boodschap van VVD Tweede Kamerlid Barbara Visser.

Haar Kamervragen afgelopen maart over de inframiljarden leidden tot een 'stormloop' op haar mailbox vanuit alle hoeken van het land. Vissers telefoon stond roodgloeiend. Allerlei gemeenten en provincies willen mee-eten uit de ruif van extra investeringen in het wegen- en spoornet. Vissers stelling: wie er nu geen werk van maakt, staat straks met lege handen. "Die tien miljard kun je maar één keer uitgeven. De regio Zwolle is een belangrijk economisch centrum, dat zich de afgelopen jaren goed heeft ontwikkeld. Als de N50 zo'n groot knelpunt is, maak dan met gemeenten en de provincie een goede business case."

De Overijsselse Verkeersgedeputeerde Bert Boerman (ChristenUnie) somt moeiteloos de projecten met prioriteit op. Kruispunt Bos op de N35 bij Raalte. Kruispunt Beerze op de N36 bij Hardenberg. De N50 tussen Zwolle en Kampen. En verdubbeling van het spoor tussen Zwolle en Enschede. Kostenplaatje? Circa 590 miljoen euro. "Alleen als we samen met provincie, gemeenten en werkgevers de schouders eronder zetten, heeft onze lobby kans van slagen. In de praktijk betekent dat veel gesprekken voeren in Den Haag; met Kamerleden en met de minister. Ze bewust maken van de verkeersknelpunten die we in het oosten moeten oplossen."

Daarbij helpt het als de provincie zélf een zak met geld meeneemt naar de Haagse onderhandelingstafel. Tussen 2010 en 2015 betaalde Overijssel 400 miljoen mee aan realisatie van rijksinfraprojecten in de provincie. Op een totaal van 1,2 miljard. "Een derde van de kosten hebben we zélf opgehoest. Dat doet geen enkele provincie in de Randstad ons na."

Ook nu is Overijssel bereid de portemonnee te trekken. "Wij kunnen projecten voorfinancieren, zodat we sneller kunnen starten. Van het Rijk krijgen we het geld dan later terug. Er valt met ons te praten over cofinanciering", aldus Boerman. Ook Gelderland heeft een prioriteitenlijstje van 'enkele honderden miljoenen euro's' ingediend. Speerpunten liggen vooral in de regio Arnhem en Nijmegen, zoals aanpak van de A15 en A50. Maar ook snelweg A1 staat op het lijstje. Voor verkeersgedeputeerde Conny Bieze is het van belang om de prioriteiten zo te kiezen dat het provinciale en het nationale belang samen gaan. "Het is belangrijk om niet te overvragen en zelf mee te investeren. Zo kunnen we Den Haag ervan bewust maken dat er na Zoetermeer nog een deel Nederland ligt waar mensen belasting betalen."

Overijssel en Gelderland zijn de toegangspoort tot grote afzetmarkten in het buitenland.

Het oosten is het logistieke hart van Nederland. Bijna alle verbindingen naar de grote afzetmarkten in het buitenland lopen door Overijssel en Gelderland. Het is daarom onvoorstelbaar dat er geen infrastructurele projecten in deze regio op het investeringslijstje van het kabinet staan. Dat stelt Christian Lorist, regiomanager Stedendriehoek van werkgeversorganisatie VNO-NCW Midden. "De A1 tussen Apeldoorn en Hoevelaken en de A28 tussen Zwolle en Hoevelaken moeten worden verbreed van twee naar drie rijstroken. Deze verkeersaders horen op het lijstje van Den Haag." Lorist heeft een idee hoe dat zou moeten. Daarbij neemt hij de lobby een paar jaar geleden van de provincie Overijssel om de A1 tussen Apeldoorn-Deventer en Twente te verbreden als voorbeeld. "Wil je in Den Haag iets voor elkaar krijgen, dan moet je zélf als economische regio een zak geld mee nemen. Overijssel was destijds bereid 100 miljoen euro te investeren in verbreding van de A1 en daarmee heeft ze in totaal een investering van 400 miljoen weten los te krijgen. Je moet je plek aan de onderhandelingstafel als het ware kopen."

Voor Lorist is de sleutel tot succes duidelijk: zorg ervoor dat het stamkapitaal van de provincie Gelderland - de kleine 4 miljard aan NUON-gelden - de komende jaren vrijkomt. "Dat geld ligt nu nog grotendeels vast en dat is doodzonde." Het advies van VNO-NCW Midden is om richting de Tweede Kamerverkiezingen volgend jaar maart een stevige lobby te voeren om dit stamkapitaal vrij te krijgen. "Dan kom je veel makkelijker aan tafel. Zonder eigen geld kiest Den Haag andere prioriteiten. Zo simpel is het."

Bron: De Stentor, 20 april 2016