De stad barst bijna uit z’n voegen. Terwijl er alleen maar méér mensen bij komen, willen bewoners van de stad juist meer groen en meer ruimte. Dat betekent dat er efficiënter gebruik moet worden gemaakt van de beschikbare ruimte. Op dit moment beslaan wegen en parkeervoorzieningen zo’n 48% van de openbare ruimte in een stad. Smart mobility-maatregelen zouden deze voetafdruk kunnen verkleinen.

 

Stedendriehoek als onderzoeksgebied

Het (toen nog) ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft Posad Spatial Strategies en Goudappel Coffeng de opdracht gegeven te onderzoeken hoe de beschikbare ruimte efficiënter kan worden gebruikt. Hieruit is het onderzoek ‘Smart Mobility: what if?’ gekomen. De Stedendriehoek was een van de onderzoeksgebieden, omdat het mobiliteitssysteem in onze regio vooral individueel gericht is en we via smart mobility goede verbindingen kunnen blijven bieden in het aantrekkelijke buitengebied.

What if?

Het onderzoek beperkt zich tot de vier smart mobility-maatregelen die (naar verwachting) de grootste ruimtelijke consequenties hebben. Namelijk de e-bike, stadslogistiek, Mobility as a Service (ook wel MaaS genoemd) en volledig autonoom rijden. De eerste drie maatregelen zijn al in vergevorderde stadia, het volledig autonoom rijden staat nog in de kinderschoenen. Het onderzoek houdt zich nadrukkelijk buiten de vraag wanneer alles volledig werkend zou kunnen draaien. Insteek is de ‘what if’-vraag: wat is de ruimtelijke impact van de innovaties als deze eenmaal up and running zijn?

Vernieuwende inzichten

Het onderzoek heeft geleid tot verschillende inzichten:

  • Door de verwachte afname van het autobezit komt in de steden alles steeds dichter bij elkaar. MaaS kan een verrijking zijn voor het vervoer binnen de stad.

  • E-bikes vragen om extra infrastructuur, waarvoor vaak geen plaats is. Hierdoor moet gezocht worden naar alternatieven, zoals menging van stedelijk verkeer.

  • De e-bike is zeer ruimte-efficiënt, zowel in gebruik als stalling.

  • Het onderzoek is enerzijds positief over de mogelijkheden van de zelfrijdende auto, anderzijds stellen de onderzoekers dat de zelfrijdende auto slecht kan zijn voor de mobiliteit als iedereen hierdoor apart met een auto gaat.

  • De onderzoekers stellen dat de ‘gewone Nederlandse’ fiets prima past in het MaaS-concept en kan concurreren met de auto door snelheid en comfort.

  • De onderzoekers stellen vast dat de vervoersmodaliteiten leiden tot een veelheid aan hubs. Deze bieden een fijnmazigere verdeling van stedelijke centra, maar vragen wel veel ruimte.

 

Bekijk hier het uitgebreide verslag voor meer informatie.