Logo Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft de subsidieaanvraag gehonoreerd van het HAN-lectoraat Logistiek & Allianties (KennisDC Logistiek Gelderland) voor de oprichting van het ‘Living Lab Sustainable Supply Chain Management in Healthcare (SSCMH)’. De totale begroting van het meerjarige project bedraagt ruim 2,1 miljoen euro. Dit betekent dat er o.a. in Deventer een nieuw fieldlab komt waar zorglogistiek op wijkniveau centraal staat. Cleantech Regio is als praktijkpartner ook actief betrokken bij dit project.

Het lectoraat Logistiek & Allianties van de HAN University of Applied Sciences, de penvoerder van dit project, heeft onder aanvoering van dr. Dennis Moeke een uniek en breed consortium tot stand gebracht. Verschillende maatschappelijke partners uit de (semi-) publieke sectoren en bedrijfsleven nemen deel. Naast onderzoekers van de HAN leveren ook onderzoekers van de VU, TU/e, RU, Saxion Hogeschool en Windesheim een belangrijke bijdrage aan het onderzoek. Binnen het project worden zoals genoemd twee fieldlabs ingericht: het Heijendaal fieldlab in Nijmegen en het Carinova fieldlab in Deventer.

Carinova fieldlab

Matrix diensten, zorg en welzijn. Het doel van het fieldlab Carinova, een zorginstelling, is om zorg, welzijn en logistieke stromen in een woonwijk op een slimme manier te integreren. Daarvoor wordt in een specifieke wijk in de regio Deventer een ‘Social Hub’ gerealiseerd. Deze ‘Social Hub’ wordt ingericht als een sociale ontmoetingsplek en dient als logistieke hub.

Eén van de ideeën is om vanuit de ‘Social Hub’ de ‘last mile’ van de goederenstromen (eten, medicatie, was etc.) richting kwetsbare burgers in de wijk gebundeld en emissievrij te organiseren. De levering van goederen wordt gecombineerd met het vervoer van personen binnen de wijk. Er gaat gewerkt worden met vaste chauffeurs die als onderdeel van hun functie intensief contact onderhouden met de mensen in de wijk. Dit contact versterkt (naar verwachting) de sociale cohesie in de wijk en maakt het mogelijk om een ‘extra oogje in het zeil’ te houden.

Naast Carinova zijn onder andere de H4 groep, Fietskoerier Deventer, de provincie Overijssel en de Gemeente Deventer, als maatschappelijke partners, intensief betrokken bij dit fieldlab.