Een bereikbare, leefbare binnenstad. Én een binnenstad die economisch aantrekkelijk blijft dankzij slimme logistiek en bevoorrading. Voor deze doelen gaat de gemeente Deventer, samen met Zwolle en Enschede. De steden ondertekenden hiervoor eind juni 2017 gezamenlijk de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek (Green Deal ZES).

 In 2025 moeten CO2, NOx, fijnstof en het geluid dat stadslogistiek veroorzaakt, zijn teruggebracht tot vrijwel nul. Stadslogistiek is bijvoorbeeld de logistiek rondom winkels en horeca, bouwprojecten, afvalinzameling, facilitaire aanlevering van kantoren en thuisbezorging. De uitdaging is: meer transport naar en binnen de stad, maar met minder bewegingen en minder emissies (CO2, NOx, fijnstof en geluid). Deventer, Zwolle en Enschede willen dit bereiken met nieuwe, praktische logistieke oplossingen, maar ook met combinaties van nieuwe technologieën, publiek-private samenwerking en aangepaste regelgeving. De gemeente Deventer heeft overigens al aardig wat gedaan om de stadsbevoorrading emissievrij te krijgen. Bijvoorbeeld de binnenstad alleen toegankelijk gemaakt voor leveranciers die elektrisch rijden. Wel heeft Deventer nog een slag te slaan op het gebied van laad- en lospunten en het particuliere pakkettenvervoer.

Luchtkwaliteit verslechterd

Green Deal ZES startte in het najaar van 2014 in Groningen. Intussen doen al zo’n 125 partijen mee, zowel publiek als privaat. Aanleiding voor Green Deal ZES is de verslechterde luchtkwaliteit in de Nederlandse steden: deze voldoet op meerdere plekken niet aan de Europese maatstaven. Er zitten gezondheidsrisico’s aan de hoge uitstoot van fijnstof en giftige stoffen. Daarnaast vraagt de klimaatverandering om het terugdringen van de CO2- uitstoot, het liefst naar nul. Van deze noodzaak zijn niet alleen overheid en onderzoekers doordrongen; ook marktpartijen willen zich graag inzetten voor deze kwaliteitsverbetering. In Green Deals werken overheid en markt samen aan nieuwe oplossingen. De Green Deal ZES maakt onderdeel uit van de Topsector Logistiek, die wordt uitgevoerd door Connekt.