Downloads:

 

Managementrapportage 2016 - 2018cover tbv website

800 spitsmijdingen, 61 intelligente verkeersregelinstallaties (VRI’s) in de regio en een zeer succesvolle e-bike-probeeractie én vrachtfietsactie. Zomaar wat resultaten die in de Cleantech Regio zijn geboekt tijdens het programma Beter Benutten Vervolg (2016-2018). De onlangs uitgebrachte managementrapportage brengt alle opbrengsten in beeld.

Regio in beweging

Van 2016 tot 2018 hebben Rijk, bedrijfsleven en Cleantech Regio samengewerkt in het programma Beter Benutten Vervolg. Doel van dit programma was een betere bereikbaarheid over weg, water en spoor in de drukste regio’s. In onze regio zijn onder de naam Slim Reizen Stedendriehoek diverse maatregelen gerealiseerd. Van slimme verkeerslichten tot verbeterde fietsroutes, van e-bike-probeeracties tot tenderregeling voor werkgevers: dit alles heeft ertoe geleid dat de regio letterlijk en figuurlijk in beweging is gekomen.

Op alle fronten

In de uitgave ‘Samen werken aan bereikbaarheid: inzet en resultaten Beter Benutten Vervolg’ zet de Cleantech Regio de opbrengsten van het Rijksprogramma op een rij. Bijzonder om te zien hoe er op alle fronten – werkgeversaanpak, slimme logistiek, verbeteren bereikbaarheid Deventer en Apeldoorn, stimuleren fiets en Intelligente TransportSystemen (ITS) – resultaten zijn geboekt. Inmiddels is het programma Beter Benutten afgerond. Maar de aanpak wordt voortgezet in het programma Slim en Schoon Reizen. Reden te meer om eens door de rapportage heen te bladeren. Er is trouwens ook een handzame hand-out gemaakt.