Er wordt steeds meer gefietst in Nederland. Sinds 2005 neemt het fietsgebruik toe, in veel grote steden zelfs met bijna 11 procent. Een goede ontwikkeling, want fietsen maakt gezonder en gelukkiger én is beter voor het milieu. De populariteit van de fiets heeft echter ook een keerzijde. De fietspaden worden steeds drukker en daarmee ook onveiliger. De Cleantech Regio neemt maatregelen.

 

Veel verschillende soorten fietsverkeer

Uit een onderzoek van CROW-Fietsberaad blijkt dat een kwart van de fietsers de fietspaden druk vindt. De helft van de fietsers heeft hier zo veel last van, dat zij de drukke routes vermijden. Het is niet alleen drukker op het fietspad, de variëteit aan fietsers neemt ook toe. Snelle racefietsen, (highspeed) e-bikes en snorfietsers delen het fietspad met bakfietsen en brede fietsen met een krat voorop. Is de infrastructuur niet afgestemd op de verschillende gebruikers en snelheden, dan kan dit leiden tot onveilige situaties.

Fietsslachtoffers

De ANWB heeft naar aanleiding van eigen onderzoek rond fietsongevallen, gebaseerd op 435 reacties, een aantal oorzaken en verbeterpunten gespecificeerd. Ziekenhuisgegevens laten een toename zien van het aantal fietsslachtoffers bij verkeersongevallen. Daarbij gaat het vaak om oudere fietsers.

Cleantech Regio beweegt mee

Feit is dat de infrastructuur een grote rol speelt als het gaat om de fietsveiligheid. De Cleantech Regio zet in op een fietsinfrastructuur die past bij de ontwikkelingen op fietsgebied. De veiligheid van fietsers staat daarbij voorop. Daarvoor worden onder meer fietspaden verbreed, vernieuwd en vrijliggend gemaakt van autoverkeer. Veel fietspaden krijgen ook glad en gelijkmatig asfalt: dat is veilig én comfortabel! Speciale snelle fietsroutes bieden voldoende ruimte aan fietsers met verschillende snelheden om elkaar te passeren.Zo beweegt de Cleantech Regio mee met de toenemende stroom fietsers in de regio.