Werkzaamheden beginnen dit jaar Tussen 2020 en 2024 pauze Precieze planning nog niet duidelijk

DOOR PETER LEUNISSEN

De komende 12 jaar gaat de A1 tussen Apeldoorn en Azelo op de schop. En niet zuinig ook. Krijgen we in een totaal tijdsbestek van acht jaar nog meer stremmingen op de toch al door files geplaagde snelweg? Rijkswaterstaat denkt dat het meevalt.

 

Rijkswaterstaat gaat de A1 verbreden tussen Apeldoorn en Azelo. Extra rijstroken, weefvakken, een viaduct om het verkeer van de A1 vanuit Deventer richting Arnhem beter te laten doorstromen. Kosten van het totale project: 400 miljoen euro.

De werkzaamheden beginnen dit jaar en eindigen pas in 2028. Met een pauze tussen 2020 en 2024. Dat heeft te maken met de voorfinanciering van een deel van het werk door de provincies Gelderland en Overijssel. In de rijksplanning zou het totale wegvlak tussen Apeldoorn en Azelo pas in 2024 aangepakt gaan worden. Dankzij de voorfinanciering kan echter een deel (tussen Twello en Deventer en tussen Deventer-Oost en Rijssen) nu al worden uitgevoerd. De verbreding van het tracé tussen Apeldoorn en Twello, tussen Deventer en Deventer-Oost en tussen Rijssen en knooppunt Azelo moet tot 2024 wachten.

Iedereen blij, zo lijkt het. Met de verbreding van de A1 wordt de regio beter bereikbaar, versoepelt de doorstroming en zal de regio een economische impuls krijgen. Noodzakelijk. Het regionale bedrijfsleven, de provincies en de Stedendriehoek roepen al jaren dat de verkeersader dicht slibt. Nu al staan er dagelijks files, terwijl de verkeersdruk op de weg alleen maar toeneemt. Per etmaal razen circa 40.000 voertuigen oostwaarts en evenveel westwaarts.

Maar hoe zit het met weggebruikers? Kijken die vanwege het wegwerk tegen jarenlange extra files aan? Woordvoerder Jenneke Blok van Rijkswaterstaat zegt dat er vooralsnog geen reden is voor zorg. "Voorop: de planning van het werk ligt alleen in grote lijnen vast. De invulling van wat waar op welk moment exact gaat gebeuren, vult ontwerper Royal HaskoningDHV in de komende jaren samen met ons in. Dat is maatwerk. Dat is ook de reden dat we informatiebijeenkomsten beleggen. Wij informeren belanghebbenden, maar zij kunnen ons ook ideeën aanreiken voor de aanpak van het werk. Als het werk tot uitvoering komt, zal ook veel in de avond, nacht en weekeindes worden uitgevoerd om het verkeer zo weinig mogelijk te belasten. Daarnaast worden mogelijk aanvullende maatregelen genomen. Bijvoorbeeld door mensen te belonen die buiten de spits gaan reizen. Of door andere reisarrangementen aan te bieden via kortingsacties. Maar de besluiten daarover zijn nog niet genomen."

"In ieder geval", zegt Blok, "is het verstandig voorbereid op weg te gaan. Houd de site van A naar Beter in de gaten. Die biedt alle relevante informatie."

VAN DE VOOR-PAGINA

Fietspad over IJsselbrug

Deventer moet nog geduld hebben eer duidelijk is of een fietspad langs de IJsselbrug van de A1 er komt. Rijkswaterstaat en provincie beslissen pas later over die wens van de gemeente Deventer en andere verlangens van gemeenten langs de A1. Zoals een faunapassage ten oosten van Deventer. Voor zulke maatregelen die de omgeving van de A1 aantrekkelijker maken - als deze toch op de schop gaat - stelt de provincie Overijssel ruim 10 miljoen euro beschikbaar.

Bron: De Stentor, 13 januari 2016