Fietsers tussen Apeldoorn en Deventer kunnen nu vlot én veilig hun bestemming bereiken. De geplande maatregelen voor de verbetering van de bestaande fietsroute tussen Apeldoorn-Twello-Deventer zijn afgerond. Afgelopen vrijdag vond daarom de feestelijke oplevering van de verbeteringen aan de bestaande fietsroute “F344” plaats. Bestuurders en betrokkenen uit de regio kwamen samen in het IJsselhotel in Deventer om daarna een gedeelte van de fietsroute en de verbeteringen zélf op de fiets uit te proberen.

Reconstructie van de Ontvangst en de Veenhuizerweg in Apeldoorn en aangepaste kruisingen met voorrang bij Ontvangst en Zonnewende, duurzaam asfalt met een wrijvingsarme toplaag: het zijn effectieve maatregelen die de F344 een veilige route maakt voor fietsers tussen Apeldoorn en Deventer. De verbeteringen sluiten aan bij de ambitie van de Cleantech Regio om een vlotte en veilige fietsruggengraat door de regio te realiseren. Bij de ontwikkeling is dankbaar gebruik gemaakt van suggesties van fietsers, omwonenden en de Fietsersbond. Ook studenten van Windesheim droegen hun steentje bij met een ontwerp voor een duurzame schuilhut. “Een mooi voorbeeld van Cleantech-toepassingen”, tweette Bea Schouten, gedeputeerde van de provincie Gelderland, naderhand. Jos Penninx, portefeuillehouder Duurzame Mobiliteit en burgermeester van Voorst, bedankte in zijn welkomstwoord alle betrokken partijen voor hun inzet en motivatie.

‘Groen licht’ beter verdeeld voor vlot fietsverkeer

Fietsers veilig én snel naar de overkant krijgen. Op de kruising N344/N790 bij Steenenkamer bleek dat een lastige opgave, vertelt Marten Bergmans van de Provincie Gelderland. “Door de afslag naar de Intratuin hebben we te maken met een dubbele kruising. We hebben goed nagedacht over de afstelling van de verkeerslichten tussen die twee kruispunten. Zo kunnen we het ‘groene licht’ beter verdelen en zijn fietsers vlotter aan de overkant dan voorheen.”

‘Bewoners meestal positief’

Gerben Schuurman van uitvoerder KWS was verantwoordelijk voor het zogenaamde ‘uitwisselpunt’, waarbij een speciale tunnel en een hellingbaan voor fietsers zijn aangelegd. Fietsers hoeven nu niet meer met hun fiets een trap op. Tijdens de werkzaamheden konden fietsers bovendien gewoon gebruik blijven maken van de fietspaden. “Je kunt natuurlijk niet zomaar de hele weg afsluiten, terwijl je de route juist prettiger wilt maken. Een goede planning was essentieel voor een continue doorgang voor fietsers.” Schuurman is daarnaast enthousiast over de betrokkenheid van omwonenden bij het project. “De meeste mensen waren heel positief. We kregen elke dag wel een kopje koffie aangeboden.”

Pratende verlichting is duurzaam én veilig

Om het ook bij donker veilig te houden voor fietsers, is er nagedacht over intelligente verlichting. De nieuwe lantaarns ‘praten’ met elkaar, legt Bennie Biesterbos van de gemeente Deventer uit. “Zo beweegt de helderheid van de verlichting als het ware mee met passerende fietsers. Zo kunnen we de verlichting dimmen naar 30% helderheid als er niemand fietst, maar geeft het fietsers in het donker toch een veilig gevoel.”

“Samen kunnen we het nog mooier maken”

Toch liggen er voor de toekomst ook nog genoeg uitdagingen. De verlichting mag dan intelligent zijn, er moesten ook concessies worden gedaan: de lantaarns kunnen nog niet op afstand worden bediend. Bovendien staat over een aantal jaar een herinrichting van het kruispunt bij de Steenenkamer op de agenda. “Daar moet goed nagedacht worden over het ‘sturen’ van al het verkeer”, stelt Marten Bergmans. Jos Penninx hoopt als portefeuillehouder dat betrokkenen dan net zo gemotiveerd zijn om suggesties te geven als nu. “Samen kunnen we het nóg mooier maken.”