Regionaal logistiek ecosysteem.

De Cleantech Regio is goed bereikbaar over de snelweg, er is voldoende ruimte voor groei en ook op duurzaamheid en innovatie scoort de regio goed. Voor de toekomstkracht van de logistieke sector is dat goed nieuws. Maar er blijft ook ruimte voor ontwikkeling en verbetering, stelt onderzoeksbureau Buck Consultants International (BCI).

Een degelijke middenmoter, dat oordeelt BCI na grondig onderzoek naar de prestatie van de logistieke sector in de Cleantech Regio ten opzichte van de 40 COROP-regio’s. Het bureau stelde een ranglijst op van zogenaamde ‘regionale logistieke ecosystemen’. Met die methode krijgen overheden en bedrijven een beargumenteerd overzicht van de huidige en verwachte prestatie van hun (COROP-)regio op logistiek gebied.

Vier thema’s

BCI velt zijn oordeel aan de hand van scores op vier thema’s: markt & business development, fysieke bedrijfsvoering, arbeidsmarkt en innovatie & duurzaamheid. De Cleantech Regio scoort op alle vier thema’s een voldoende. Maar de regio kan zich sterker onderscheiden op één van die categorieën, stelt BCI.

Vergelijkend onderzoek

Cleantech Regio, zelf geen officiële COROP-regio, had sterke behoefte aan inzicht in de staat van de logistieke sector. Daarom werd voerde BCI een vergelijkend onderzoek uit. Daaruit blijkt dat Cleantech Regio ten opzichte van de 40 COROP-regio’s op de 20e plaats zou komen staan, waarbij opgemerkt moet worden dat de scores tussen de nummer 11 en nummer 22 dichtbij elkaar zitten.

Gunstige ligging

Cleantech Regio is met name goed bereikbaar via de snelweg en er zijn relatief weinig files. Er is ook voldoende ruimte voor groei van logistieke operaties, bijvoorbeeld op Bedrijvenpark A1 bij Deventer. Ondanks het feit dat de regio wat noordelijk ligt, heeft het ten opzichte van opkomende regio’s (bijv. Noord-Overijssel en Twente) een gunstige ligging.

Verder versterken

Hoewel niet alle factoren binnen een regionaal logistiek ecosysteem ‘maakbaar’ zijn, stelt BCI dat er voldoende perspectief is om het ecosysteem in de Cleantech Regio verder te versterken. BCI adviseert o.a. om de logistieke sector verder te verduurzamen, in te zetten op samenwerking tussen logistiek onderwijs en arbeidsmarkt en knelpunten in de bereikbaarheid en de positie van de regio in bovenregionale samenwerkingsverbanden te agenderen.